15 lipca 2024

Przełamywać stereotypy rodziców i lekarzy

Dzieci dotknięte problemem moczenia nocnego trafiają do lekarza zbyt późno lub wcale. Tymczasem wczesna diagnostyka i leczenie pozwala uchronić je przed poważnymi psychicznymi i emocjonalnymi konsekwencjami tego schorzenia. Przypomina o tym kampania społeczno-edukacyjna pod hasłem „Moczeniu nocnemu powiedz: Dobranoc!”.

Powiększ plakat

Jeszcze do niedawna sądzono, iż przyczyną moczenia nocnego u dzieci są zaburzenia emocjonalne. Obecnie, dzięki badaniom epidemiologicznym wiadomo, iż jest odwrotnie – zaburzenia emocjonalne są skutkiem moczenia a nie jego przyczyną. Medycyna dysponuje skutecznymi metodami terapii tego zaburzenia niezależnie od jego przyczyny i może być ono rozpoczęte oraz efektywnie leczone przez lekarza pierwszego kontaktu.

Zjawisko moczenia nocnego może być u dziecka źródłem niskiej samooceny, prowadzić do wycofania i postaw aspołecznych, może wiązać się z zaburzeniami uwagi i koncentracji a tym samym powodować pogorszenie wyników w nauce. Dzieci dotknięte tym problemem, odczuwając lęk przed kompromitacją, nie uczestniczą w wyjazdach szkolnych związanych z noclegiem.

Zdaniem ekspertów moczenie nocne u dzieci powyżej 5 roku życia uważa się za nieprawidłowe oraz wymaga pilnej diagnostyki i leczenia. To dość powszechne zjawisko (według szacunków specjalistów dotyczy ok. 300 tys. dzieci w tej grupie wiekowej) wywiera ogromny wpływ na jakość życia dziecka, jak i funkcjonowanie całej rodziny.

Narzędziem pomocnym w przeprowadzeniu diagnozy i ustaleniu właściwego leczenia dla dziecka moczącego się w nocy są wytyczne opracowane przez zespół ekspertów przy Ministerstwie Zdrowia. Stworzenie ich miało na celu zwrócenie uwagi środowiska medycznego na istotny problem w opiece nad dziećmi, jakim jest moczenie nocne, jak również wprowadzenie jednolitego standardu postępowania zarówno przez lekarzy rodzinnych oraz specjalistów.

Celem kampanii „Moczeniu nocnemu powiedz: Dobranoc!” jest zwiększenie wiedzy rodziców i lekarzy w zakresie moczenia nocnego u dzieci oraz przełamanie funkcjonujących na ten temat stereotypów. Ma ona też za zadanie popularyzację wśród nich serwisu edukacyjnego moczenieudzieci.pl zawierającego kompendium wiedzy i porad w zakresie moczenia nocnego u dzieci.

Wprowadzenie refundacji leczenia farmakologicznego w postaci desmopresyny niewątpliwie poprawiło dostępność do leczenia szerokiej grupie dzieci, które dotychczas nie mogły być leczone z powodów ekonomicznych.

W ramach kampanii prowadzone są też aktywności w mediach społecznościowych, natomiast w największych miastach w Polsce organizowane są spotkania edukacyjne dla rodziców oraz indywidualne, bezpłatne badania konsultacyjne w placówkach medycznych (22 maja w Szczecinie, 29 maja w Łodzi, 10 czerwca w Warszawie). Planowane działania w ramach kampanii mają zasięg ogólnopolski i potrwają do końca 2014 roku.

Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci. Patronat honorowy nad imprezą objął Rzecznik Praw Dziecka, natomiast patronat merytoryczny sprawuje Polskie Towarzystwo Pediatryczne.