27 maja 2024

Przeprowadzka. Izba zmienia siedzibę

Wojskowa Izba Lekarska będzie musiała opuścić dotychczasową siedzibę, zlokalizowaną przy ul. Koszykowej 78 w Warszawie.

Foto: pixabay.com

Izba pod koniec lipca otrzymała już oficjalne wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu. Okres wypowiedzenia mija z końcem października br. Trwają poszukiwania nowego lokum.

„Szukamy, oglądamy, ale jednocześnie planujemy rozwiązania awaryjne, tj. lokum tymczasowe. (…) Tymczasowość pracy, niestety, będzie trwała do momentu znalezienia siedziby oraz dostosowania jej do naszych potrzeb i ostatecznie przeniesienia finalnego. W tym czasie komunikacja formalna może być utrudniona” – informuje prezes WIL Artur Płachta na łamach wrześniowego „Skalpela”.

Wydawcą Biuletynu „Skalpel” jest Wojskowa Izba Lekarska. Biuletyn zawiera aktualne informacje z życia naszej izby – sprawozdania z posiedzeń, ważniejsze uchwały, komunikaty i ogłoszenia komisji problemowych WIL. Zamieszczane są sprawozdania z konferencji, spotkań absolwentów, życiorysy, wspomnienia, twórczość literacką członków i wiele innych materiałów. Biuletyn rozsyłany jest bezpłatnie do wszystkich członków WIL i m.in. niektórych bibliotek.

Archiwalne numery „Skalpela” można zobaczyć na stronie https://wojskowa-il.org.pl.