12 kwietnia 2024

Przeszłość i przyszłość (felieton prezesa NRL)

Czas wyborczy, a w takim właśnie jest samorząd lekarski, to zawsze czas, w którym mówi się o przyszłości w kontekście przeszłości.

Foto: Marta Jakubiak

To czas, kiedy mówimy o młodości, która choć mało doświadczona, dysponuje energią do działania, i o starszych kandydatach na prezesów i rzeczników, być może nie tak energicznych, ale bardzo doświadczonych i potrafiących poprowadzić lud lekarski do boju.

Tytuły, jakie pojawiły się w ostatnim czasie w kontekście wyborów: „bo nie może być jak dawniej” czy „starzy prezesi izb lekarskich muszą odejść”, są niepotrzebne, bo po pierwsze – większość prezesów już była dwie kadencje i nie może być kandydatami na kolejną, a po drugie – i tak nie będzie jak dawniej, bo przecież przychodzi nowa rzeczywistość i nowe osoby. Tym osobom, które już wiedzą, że są prezesami okręgowych rad lekarskich i okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej – gratuluję. Tym, z którymi udało mi się przeprowadzić mijające kadencje – bardzo dziękuję.

Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich zaapelowała o wzrost publicznych nakładów na ochronę zdrowia; stały rozwój zawodowy i satysfakcjonujące wynagradzanie pracy lekarzy i innych pracowników medycznych; tworzenie dobrych warunków do realizacji szkolenia specjalizacyjnego; wypracowanie zasad podziału miejsc realizacji szkolenia specjalizacyjnego zapewniających bardziej równomierny dostęp do wszystkich specjalności; szybkie usprawnienie działania SMK i przeprowadzenie szkoleń w zakresie jego stosowania; inicjowanie, wspieranie i prowadzenie stałego dialogu ze środowiskiem pacjentów, lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników medycznych. Z treścią apelu trudno się nie zgodzić. Trzymam kciuki za wysłuchanie ludzi nauki przez organizatorów ochrony zdrowia.

Dziękuję wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, którzy w swojej pracy propagują szczepienia, sami się szczepią i na co dzień przekonują swoich pacjentów o tej najskuteczniejszej metodzie zapobiegania epidemiom i groźnym chorobom, jaką wymyśliła nauka. Między 20 marca a 29 czerwca 2018 r. Ministerstwo Zdrowia będzie realizowało program bezpłatnych i dobrowolnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi tych szczepień i dotychczas nie zostały zaszczepione. Warunkiem jest zakwalifikowanie dziecka do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r. Zachęcam Was, Koleżanki i Koledzy, abyście informowali rodziców i opiekunów swoich małych pacjentów o możliwości skorzystania z programu i poddania się takiemu szczepieniu. Zachęcam Was samych do szczepienia własnych dzieci i wnuków.

Wykonywanie procedur z zakresu medycyny estetycznej przez osoby niemające właściwych umiejętności i uprawnień budzić powinno w nas wszystkich przerażenie. Medycyna estetyczna powinna pozostawać w rękach lekarzy i lekarzy dentystów. Tymczasem zajmują się tym przyuczone osoby innych zawodów, które zupełnie nie zdają sobie sprawy ze szkody, jakie mogą wywołać, przerywając ciągłość skóry. Ministerstwo Zdrowia powinno zająć się wreszcie uregulowaniem prawnym zabiegów w gabinetach medycyny estetycznej tak, by były one świadczeniem zdrowotnym bezpiecznym dla pacjentów.

W marcu uczestniczyłem w uroczystościach upamiętniających krzywdę wyrzucanych 50 lat temu w nieznane i wsiadających do wagonów osób żydowskiego pochodzenia, w tym lekarzy i lekarzy dentystów. Rok 1968, w którym władze w szaleństwie komunistycznego niszczenia inteligencji wymyśliły sobie wroga w postaci naszych współobywateli Żydów, odciął naszemu narodowi olbrzymią część lekarskiej tradycji i możliwości. Trauma po tej brutalnej operacji na zdrowej części naszego stanu lekarskiego, przeprowadzona bez znieczulenia, pozostaje do dziś.

W Katowicach nie ma już nawet dziesięciu, by się modlić. Ja wiosną minionego roku otrzymałem od jednego z ostatnich Żydów z mojego regionu szojfar – instrument muzyczny będący rogiem baranim pewnego gatunku żyjącego na wzgórzach Golan. Używano tego instrumentu tylko dwa razy do roku w największe żydowskie święta. Fakt, że mój pacjent, posiadając własnego syna, wybrał akurat mnie, Polaka wyznania rzymskokatolickiego, na obdarowanego czymś, co dla niego było najcenniejsze, stał się dla mnie jednym z najważniejszych momentów życia jako człowieka i lekarza.

Życzę Wszystkim Koleżankom i Kolegom spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej