27 maja 2024

Przewodniczący WMA apeluje o pomoc dla lekarzy z COVID-19

We wtorek, w przeddzień dwudniowej sesji specjalnej Zgromadzenia ONZ poświęconej pandemii COVID-19, przewodniczący Światowego Stowarzyszenia Lekarzy zaapelował o ustanowienie odpowiedniej kompensacji dla lekarzy, którzy zachorowali na COVID-19.

Foto: pixabay.com

O apelu szefa Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World Medical Association) informuje Naczelna Izba Lekarska, która należy do WMA.

Przewodniczący World Medical Association dr David Barbe wskazał za niezbędne uznanie COVID-19 za chorobę zawodową.

Dodał, że lekarzom oraz innym pracownikom medycznym, którzy zachorowali na COVID-19, należy zapewnić „całościowe i pełne pokrycie utraconych dochodów, kosztów leczenia i rehabilitacji oraz opieki nad osobami pozostającymi na ich utrzymaniu w przypadku śmierci”.

Przewodniczący Światowego Stowarzyszenia Lekarzy zwrócił także uwagę, że ochrona dla personelu medycznego musi być zapewniona w sposób ciągły, a osoby dotknięte chorobą COVID-19 potrzebują jej bezzwłocznie.

W naszym kraju już wiosną Ministerstwo Zdrowia uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy – była to odpowiedź na apel Prezydium NRL skierowany do prezesa Rady Ministrów.

Szerzej pisaliśmy o tym TUTAJ.