20 maja 2024

Przychodzi wena do lekarza – VI edycja

Po raz pierwszy miałem okazję nie tylko oglądać Galę Konkursu Literackiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika, ale także uczestniczyć we wszystkich etapach prowadzących do wyłonienia laureatów. Stało się tak za sprawą współfinansowania wydarzenia przez Komisję Kultury Naczelnej Rady Lekarskiej.

Przychodzi wena do lekarza – VI edycja

Współpraca z „Medycyną Praktyczną” ułożyła się znakomicie, a „Gazeta Lekarska”, już jako oficjalny patron medialny, będzie sukcesywnie prezentować dziewięciu tegorocznych najlepszych pisarzy i poetów spośród nas. Wybory konkursowe nie były łatwe. Sprawne przygotowanie uroczystości rozdania statuetek autorstwa zakopiańskiego rzeźbiarza Karola Gąsienicy-Szostaka, okazało się jeszcze trudniejsze.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie postawił przede mną jedno z najbardziej emocjonujących zadań realizacyjnych, w którym główne role artystyczne powierzyliśmy: wspaniałej aktorce Annie Dymnej (czytanie fragmentów nagrodzonych prac), Aleksandrowi Fabisiakowi z Narodowego Starego Teatru (prezentacja opinii o Andrzeju Szczekliku napisanych przez Andrzeja Wajdę, Jerzego Ilga, Czesława Miłosza i Adama Zagajewskiego), studentowi V roku wydziału lekarskiego WUM Bartoszowi Zwolanowi (wykonanie fortepianowe utworów Komedy i Chopina), Bronisławowi Majowi (niedoścignionemu w recytacji apoteozy zmarłego pięć lat temu patrona konkursu) oraz Annie Marii Jopek, która z zespołem Krzysztofa Herdzina udowodniła, że muzyka jest jej najwspanialszym żywiołem.

Za kurtyną Siemiradzkiego ustawiliśmy honorowe krzesła jurorów i laureatów.

Waldemar Hładki, prezes Unii Polskich Pisarzy Lekarzy prezentował kategorię „proza non-fiction”, w której zwyciężyła Renata Paliga utworem „Badania nad materiałem biologicznym uformowanym na kształt i podobieństwo” (II miejsce – Karolina Kociszewska „Kardiochirurgia”, III miejsce – Katarzyna Lewicka „Oko w oko”). Poetka Ewa Lipska prezentowała kategorię „opowieść lekarza – opowieść pacjenta”. Wygrał Jarosław Paśnik („Garstka słów od Wiktora”), a na podium znaleźli się Adam Bełda „Uporczywa terapia” (II) i Małgorzata Nowaczyk „Którzy zostali”. Lekarzem poetą 2017 r. został Piotr Piątek („Bezdech”). Miejsce drugie przypadło w udziale Kazimierzowi Pichlakowi („Być twą kobietą”), a trzecie Jerzemu Bezecnemu („Rozmowa z wnukiem”). Kategorię prezentował Bronisław Maj. Wszyscy otrzymali nagrody z rąk pani Marii Szczeklik i Piotra Gajewskiego.

Stałem za kurtyną w krakowskim Teatrze Słowackiego, malowaną olejem na wielkim płótnie i odznaczałem kolejne punkty scenariusza. Po raz pierwszy nie mogłem przygotować recenzji. Byłem po drugiej stronie. Kiedy światła widowni zapaliły się finalnie, premierę miała książka „Zobaczyć człowieka w człowieku” z zapisem słów szóstej edycji konkursu. W garderobie Anna Dymna opowiedziała mi scenariusz swojego kolejnego wielkiego festiwalu dla osób niepełnosprawnych. Z saloniku Solskiego jurorzy i organizatorzy przenieśli się do foyer. Tymczasem „Medycyna Praktyczna” szykowała się już do otwarcia Kongresu Internistów, gdzie kontynuowano długą rozmowę o kondycji człowieka, który niezmiennie czeka na „dobre lekarskie słowo”.

Jarosław Wanecki