27 maja 2024

Przyjrzą się rozwojowi nowotworów trzustki

Dr hab. Wojciech Błogowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał od japońskiej fundacji Tanita Healthy Weight Community Trust grant na badania naukowe w wysokości 1 mln jenów japońskich (ok. 40 tys. zł). Naukowiec jest wybitnym badaczem w zakresie otyłości oraz onkologii gastroenterologicznej.

Dr hab. Wojciech Błogowski (po lewej)
Foto: Kazimierz Adamczewski

Grant pozwoli na sfinansowanie badań prowadzonych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UZ przez dr. hab. Błogowskiego.

„Przyznanie finansowania ze strony międzynarodowej fundacji Tanita na ten projekt jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Dzięki temu wsparciu nasz Zespół będzie prowadził badania nad nowymi czynnikami biochemicznymi, które mogą okazać się kluczowe w promowaniu rozwoju nowotworów trzustki u pacjentów z nadmierną masą ciała” – powiedział PAP dr hab. Wojciech Błogowski.

Jak poinformowała rzecznik Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Sapeńko, naukowiec skupia się na poznawaniu patogenezy otyłości oraz nowotworów przewodu pokarmowego u ludzi. Poszukuje też czynników biochemicznych i molekularnych odpowiedzialnych za występowanie zwiększonego ryzyka występowania tych nowotworów u osób otyłych.

Jak dodała, otrzymanie grantu jest dużym wyróżnieniem dla młodego naukowca, w tym roku bowiem przyznano zaledwie dziewięć grantów, z czego jedynie trzem osobom spoza Japonii. Oprócz profesora UZ otrzymali je badacze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Wielkiej Brytanii.

Wojciech Błogowski pochodzi ze Szczecina. Studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego ukończył w 2009 roku. Doktorat obronił trzy lata później, a rok później uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2013 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Zielonogórskim, obecnie na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.

Mimo młodego wieku prof. Błogowski ma na koncie wiele publikacji w wysoko cenionych czasopismach naukowych i jest laureatem licznych prestiżowych nagród naukowych przyznanych m.in. przez Amerykańskie Towarzystwo Endokrynologii czy Amerykańskie Towarzystwo Badań Klinicznych i Translacyjnych.

Od wielu lat współpracuje również jako ekspert i recenzent z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi przyznającymi środki finansowe na badania naukowe, m.in. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz włoskim Ministerstwem Zdrowia. Błogowski otrzymuje grant Tanity po raz drugi – pierwszy został mu przyznany w 2013 r.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.