24 kwietnia 2024

Pszczyna na celowniku. Chodzi o dokumentację medyczną

Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w stosunku do zakładu leczniczego w Pszczynie.

Foto: pixabay.com

Przedmiotem tego postępowania jest m.in. kwestia trudności pacjentów powiatu pszczyńskiego w dostępie do ich dokumentacji medycznej z powodu zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez ten zakład leczniczy.

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej. W szczególności jest to istotne w przypadku konieczności kontynuacji leczenia przez pacjentów w innych placówkach medycznych. Brak zapewnienia dostępu do dokumentacji medycznej w takich przypadkach może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Podmiot leczniczy, który kończy wykonywanie działalności leczniczej w jednej ze swoich placówek pod dotychczasowym adresem, powinien dołożyć staranności, aby odpowiednio wcześniej zabezpieczyć dokumentację medyczną celem ochrony danych w niej zawartych oraz umożliwić uzyskanie tej dokumentacji przez pacjentów (tak: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 kwietnia 2018, sygn. akt II OSK 69/18 ).

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że jeżeli pacjent ma trudności w dostępie do swojej dokumentacji medycznej to może do niego zgłosić swoją sprawę, a każdy przypadek zostanie wnikliwie przeanalizowany. O poradę w tej sprawie może również zwrócić się za pośrednictwem bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta działającej pod numerem 800 190 590, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Przypominamy, że Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej, ustanowionym w celu ochrony praw pacjentów. Przysługujące pacjentom prawa oraz tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika określone zostały w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.