12 lipca 2024

PWZ w formie zapisu elektronicznego do aplikacji mTożsamość?

Umieszczenie w aplikacji mTożsamość dokumentu elektronicznego zawierającego podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, oznaczenie tytułu zawodowego (lekarz lub lekarz dentysta), numer PWZ, powinno być fakultatywne.

Foto: pixabay.com

Takie zdanie wyraziła Naczelna Rada Lekarska w stanowisku podjętym 19 czerwca.

„Ten elektroniczny dokument byłby swego rodzaju legitymacją lekarza i nie będzie miał statusu elektronicznej wersji Prawa Wykonywania Zawodu. Uprawnienie do wydawania dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu i prowadzenia Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów pozostaje w wyłącznej gestii Izb Lekarskich” – podkreśliła NRL.

W ocenie samorządu lekarskiego należy rozważyć stopniowe wprowadzanie dokumentu PWZ według nowego, opracowanego przez NIL wzoru (w postaci karty poliwęglanowej), początkowo wydawanej nowym członkom samorządu lekarskiego, z możliwością wykorzystania (do czasu wyczerpania zapasów) dotychczas stosowanych dokumentów papierowych (książeczek).

„Umożliwi to stopniowe wprowadzenie nowego dokumentu PWZ, bez konieczności jednoczasowej wymiany ok. 190 tys. dokumentów (koszty rozłożone w czasie, mniejsze obciążenie biur okręgowych izb lekarskich)” – uważa NRL, dodając, że w takiej sytuacji w okresie przejściowym dopuszczalne byłoby funkcjonowanie dwóch wzorów dokumentów: papierowej książeczki i karty poliwęglanowej.

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej należy również zapewnić, żeby obecnie stosowany, papierowy dokument PWZ zachował ważność bezterminowo, tak aby lekarze, którzy posiadają ten dokument, nie byli zmuszani do jego wymiany.