13 czerwca 2024

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

We wtorek 8 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Jakie zmiany są przewidziane w tym projekcie?

Posiedzenie rządu. Foto: twitter.com/PremierRP/

Przewiduje się m.in. wsparcie jednostek systemu ochrony zdrowia po okresie wzmożonych działań związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19. Nowe przepisy zakładają także optymalizację wydawania środków publicznych na ochronę zdrowia.

W 2023 r. możliwe będzie jednorazowe zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środkami pochodzącymi z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań dotyczących ochrony zdrowia.

W 2023 r. minister zdrowia będzie miał możliwość wsparcia finansowego inwestycji realizowanych w określonych podmiotach leczniczych, podległych samorządom. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował:

  • świadczenia wysokospecjalistyczne;
  • leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla osób powyżej 75. roku życia („leki 75 plus”), a także leki dla kobiet w ciąży („ciąża plus”);
  • leki oraz wyroby medyczne nabywane w ramach programów polityki zdrowotnej.

Środki na realizację finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów będą przekazywane marszałkowi województwa przez właściwego wojewodę, a nie jak obecnie przez ministra zdrowia.

Finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego będzie realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki tej zmianie w NFZ skupią się wszystkie zadania związane z planowaniem środków na ten cel, ich wydatkowaniem i rozliczaniem.

Wojewodowie będą nadal odpowiedzialni za sporządzanie wojewódzkich planów działania systemu, na podstawie których – podobnie jak dotychczas – oddziały wojewódzkie NFZ będą przeprowadzały postępowania w sprawie zawarcia umów na zadania Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Źródło: KPRM