12 czerwca 2024

Radziszewska obiecała pieniądze dla szpitala

Przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i modernizację Izby Przyjęć w szpitalu w Skierniewicach zapowiedziała wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska podczas wczorajszej wizyty w tej placówce. Zadanie zostało wpisane do rządowego planu, który Rada Ministrów zatwierdziła podczas ostatniego, terenowego posiedzenia w Łodzi.

Elżbieta Radziszewska rozmawia z lekarzami ze Skierniewic

Inwestycja została wpisana do rządowego planu budowy lub modernizacji SOR w kilku szpitalach w całej Polsce. Oprócz skierniewickiej placówki w planie znalazły się również Szpitalne Oddziały Ratunkowe w: Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.

Plany przebudowy przedstawiła wicemarszałek Elżbiecie Radziszewskiej dyrekcja skierniewickiego szpitala. – Państwa plan bardzo mi się podoba, jego realizacja przewiduje najwyższe standardy wykonania i funkcjonalności – mówiła pani marszałek.

Projekt został przygotowany w już w grudniu ubiegłego roku. Od tamtego czasu szpital poszukiwał źródeł jego finansowania. Plan przewiduje całkowitą przebudowę hallu głównego szpitala wraz z głównym wejściem i wydzielenie w tamtym miejscu Centralnej Izby Przyjęć, która będzie działać równolegle ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

Tak ma wyglądać wkrótce skierniewicki szpital (wizualizacja projektu)

– Chodzi przede wszystkim o to, aby usprawnić działanie SOR. Po modernizacji ten oddział będzie się zajmował wyłącznie ratowaniem życia, natomiast przyjęcia planowe do szpitala będą realizowane w Centralnej Izbie Przyjęć. Dotychczas były one realizowane w samym SOR, co znacznie utrudniało pracę tego oddziału i narażało pacjentów wymagających pilnej pomocy na długie oczekiwanie – mówi dyrektor szpitala w Skierniewicach dr n. med. Jacek Sawicki.

Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 1-1,5 mln złotych. Po oddzieleniu od SOR Centralnej Izby Przyjęć, pacjenci, którzy nie zostaną przywiezieni do SOR karetką pogotowia w stanie zagrożenia życia, będą przyjmowani właśnie tam. W izbie będzie funkcjonował automatyczny system kolejkowania przyjęć, działający na podstawie pobieranych przy wejściu biletów. Następnie pacjencji będą przyjmowani w recepcji i wpisywani do centralnego rejestru przyjęć na oddziały szpitalne. W Izbie będzie przyjmował również lekarz internista, ortopeda i chirurg.

Warto zaznaczyć, iż Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć są wizytówką szpitala – oddziałem, z którym większość z około 15 tys. rocznie hospitalizowanych pacjentów ma pierwszy kontakt. Ważnym więc jest, aby spełniał oczekiwania i standardy właściwe dla placówek publicznych w XXI wieku. Nowoczesna Centralna Izba Przyjęć nie tylko usprawni proces przyjmowania pacjentów do szpitala, ale wpłynie również na pozytywny odbiór tej placówki przez pacjentów.

W czasie gdy Wojewódzki Szpital im. St. Rybickiego w Skierniewicach dokonuje remontów oddziałów specjalistycznych, elewacji zewnętrznych szpitala, naturalnym procesem wydaje się być dostosowanie do tych standardów również Izby przyjęć i SOR, które są logicznym elementem ścieżki podążania pacjenta podczas jego przyjęcia i pobytu w szpitalu.


Więcej wiadomości z polskich szpitali znajdziesz tutaj.