24 czerwca 2024

Radziwiłł: Chcę zmian w specjalizacjach

W poniedziałek 15 maja w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kształcenia podyplomowego.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i prezes NRL Maciej Hamankiewicz Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł

Posiedzenie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich (9) Prof. Romuald Krajewski

Foto: Marta Jakubiak

Na głównej części posiedzenia był obecny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Na początku spotkania zgromadzeni przeprowadzili dyskusję na temat ostatecznego kształtu apelu organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządów zawodów medycznych w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce.

Dokument ma być podpisany przez przedstawicieli organizacji pacjenckich, samorządy zawodów medycznych i KPTL 26 czerwca. Sygnatariusze zaapelują do rządu, polityków, administratorów ochrony zdrowia i wszystkich osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej o pilne zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do ponad 6 proc. PKB oraz dokonanie koniecznych zmian służących poprawie działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Jeden z uczestników posiedzenia zwrócił uwagę na potrzebę zaangażowania całego społeczeństwa w apelowanie do rządu o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. Prof. Romuald Krajewski, koordynator KPTL i wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, stwierdził z kolei, że społeczeństwo powinno zdawać sobie sprawę, że jakość i dostępność opieki zdrowotnej jest adekwatna do środków, jakie się na nią przeznacza.

W czasie części organizacyjnej powrócono także do tematu inicjatywy Choosing Wisely Poland. Koordynacją i wsparciem organizacyjnym oraz metodologicznym tej  kampanii jest Ośrodek ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej Naczelnej Izby Lekarskiej (szerzej na ten temat tutaj). Głównym punktem obrad było jednak kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

– Chcę zmian w kształceniu specjalizacyjnym. Pomimo powszechnej krytyki myślę, że powoli dojrzewamy do tego, że są one potrzebne – powiedział minister Konstanty Radziwiłł. Zapowiedział m.in.:

  • wprowadzenie ogólnopolskiego naboru na miejsca specjalizacyjne;
  • wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji;
  • dodatkowe wynagrodzenie dla rezydenta w czasie odbywania rezydentury w formie umowy lojalnościowej.

Konstanty Radziwiłł poinformował, że lekarze dentyści, którzy mają określony dorobek zawodowy w placówkach posiadających akredytacje do prowadzenia specjalizacji, będę mogli przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Wspomniał też o trwających pracach nad stworzeniem katalogu umiejętności, o węższym od specjalizacji zakresie wiedzy i krótszym czasie szkolenia podyplomowego.

Rozmawiano też o tym, jak zachęcać młodych lekarzy do podejmowania rezydentur w niepopularnych dziedzinach medycyny. Podjęto także m.in. temat wytycznych i zaleceń postepowania oraz standardów organizacyjnych.

LS

Minister Konstanty Radziwiłł Minister zdrowia dr Konstanty Radziwiłł

Ustawa o sieci szpitali weszła w życie. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Posiedzenie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich (2) Posiedzenie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich (3)

Posiedzenie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich (4) Posiedzenie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich (5)

Ustawa o sieci szpitali weszła w życie. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Posiedzenie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich (6) Posiedzenie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich (7)

Posiedzenie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich (8) Posiedzenie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich