19 maja 2024

Radziwiłł krótko i konkretnie: to koniec NFZ

Kilka dni temu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił premier Beacie Szydło projekt dotyczący likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapowiedział m.in. zwiększanie nakładów na zdrowie, stworzenie sieci szpitali i zmiany w ratownictwie medycznym.

Posiedzenie Rady Ministrów, ministrowie Konstanty Radziwiłł i Elżbieta Witek
Foto: P. Tracz / KPRM

W ramach przeglądu resortów premier rozmawiała w czwartek z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską i ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Na konferencji po tym spotkaniu premier powiedziała, że minister zdrowia przedstawił projekt likwidujący NFZ.

„Projekt jest, można powiedzieć w pierwszym czytaniu. Musimy przyjąć go na prezydium rządu, porozmawiać z panem ministrem Radziwiłłem, jeżeli projekt zostanie zaakceptowany, to w najbliższym czasie zostanie skierowany do konsultacji i do prac rządowych i parlamentarnych” – wyjaśniła.

O tym, jakie są najważniejsze priorytety reformy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła piszemy tutaj.

Radziwiłł wyjaśnił, że w związku z likwidacją NFZ zostanie utworzony Państwowy Fundusz Celowy, „który będzie zawiadywał pieniędzmi dotyczącymi zdrowia”. Wskazał, że środki te będą pochodziły „przede wszystkim z podatków”. „Zwracam uwagę, że składka (zdrowotna – przyp. red.) jest odliczana prawie w całości od podatku, więc ten mechanizm dla obywatela w zasadzie będzie niedostrzegalny” – powiedział.

Zaznaczył, że projekt ustawy regulującej tę kwestię „ma charakter roboczy”; zapewnił, że niedługo zostanie on zaprezentowany. Dodał, że w tym projekcie znalazła się również propozycja systematycznego podwyższania nakładów na służbę zdrowia. Jak powiedział, dobiegają końca prace nad ustawą wprowadzająca narodową służbę zdrowia. Wyjaśnił, że nowe regulacje wprowadzą powszechny dostęp wszystkich obywateli i legalnych rezydentów do opieki zdrowotnej.

O tym, jakie są najważniejsze priorytety reformy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła piszemy tutaj.

W połowie roku – w ocenie Radziwiłła – może wejść w życie ustawa o sieci szpitali. Jak poinformował, w związku z nią „wiele samorządów już zaczyna myśleć o różnego rodzaju rozwiązaniach polegających na konsolidacji albo tworzeniu nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, czyli zupełnie publicznych szpitali, które muszą być podstawą zabezpieczenia szpitalnego polskich obywateli, polskich pacjentów”.

Minister mówił też, że w minionym roku weszła w życie tzw. ustawa o dekomercjalizacji szpitali, która gwarantuje zachowanie ich publicznego charakteru. „Jeżeli komitet stały przyjmie ten projekt dotyczący sieci szpitali to na najbliższym posiedzeniu rządu ten projekt będzie omówiony przez rząd” – wskazała premier.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.