23 czerwca 2024

Ranking „Bezpieczny Szpital 2014”

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jedenasty raz zaprasza do wzięcia udziału w rankingu „Bezpieczny Szpital”. Jego celem jest dokonanie oceny funkcjonowania szpitali pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa opieki medycznej.

Ranking jest realizowany w formie elektronicznej. Ankieta skierowana jest do szpitali bez względu na zakres ich działalności (w przypadku placówek nie prowadzących działalności zabiegowej należy pominąć pytania z obszaru D). Żeby ją wystarczy należy wejść na stronę cmj.org.pl oraz zarejestrować się dodając adres e-mail.

W razie pytań należy kontaktować się z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie pod numerem telefonu (12) 427 81 70 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: ranking@cmj.org.pl. Ankietę wraz z załącznikami należy odesłać w terminie do 22 sierpnia 2014 roku. Organizatorzy zapewniają poufność wszystkich otrzymanych informacji.