22 kwietnia 2024

Ratownicy medyczni apelują m.in. do prezydenta

Polska Rada Ratowników Medycznych i Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego wystąpiły do prezydenta Bronisława Komorowskiego, premier Ewy Kopacz, ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego i Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ o pozostawienie dyspozytorni medycznych u dotychczasowych dysponentów ratownictwa medycznego, zamiast – jak przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie Państwowym Ratownictwie Medycznym – przeniesienia ich do urzędów wojewódzkich. Poniżej prezentujemy treść listu.

Foto: Marta Jakubiak

Środowisko pielęgniarek i pielęgniarzy ratunkowych, jak również środowisko ratowników medycznych wykonujących zadania dyspozytora medycznego z niepokojem przyjmuje procedowane obecnie zmiany, dotyczące dyspozytorni medycznych. W naszej ocenie proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przejęcie zadań dyspozytorni medycznych wraz z zatrudnieniem dyspozytorów medycznych od 1 stycznia 2017 roku przez Wojewodów niesie za sobą wiele zagrożeń.

Aktualny model systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne budowano w oparciu o skoncentrowane dyspozytornie medyczne, których ilość określona jest w wojewódzkich planach działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Model ten zakłada połączenie działania zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) i dyspozytorów medycznych.

Wskazać należy, że zawód dyspozytora medycznego jest zawodem medycznym, osoby wykonujące ten zawód udzielają świadczeń zdrowotnych, dlatego powinny być zatrudnione, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, w podmiocie leczniczym. Stworzenie nowych dyspozytorni medycznych w urzędów wojewódzkich skutkować będzie koniecznością utworzenia w nich podmiotów leczniczych i struktur kadrowych dla zawodu medycznego, jakim jest dyspozytor medyczny.

Zatrudnienie dyspozytorów medycznych przez urzędy wojewódzkie spowoduje problemy dotyczące dokumentacji medycznej. Przepisy regulujące tą kwestię opisują dokładnie kto i w jakim trybie tworzy dokumentację medyczną, oraz kto może mieć do niej dostęp. W nowej sytuacji utrudniony będzie obieg i dostęp do tej dokumentacji oraz tworzenie księgi dysponenta ZRM, a karta zlecenia wyjazdu ZRM wypełniana będzie przez pracowników dwóch podmiotów: urzędu wojewódzkiego i dysponenta.

Wydłużona zostanie również procedura przekazywania dokumentów na potrzeby innych instytucji. Tworzenie dyspozytorni medycznych w urzędach wojewódzkich spowoduje likwidację dotychczasowej infrastruktury informatycznej i łączności, na którą dysponenci wydatkowali wielomilionowe środki. Niezbędne będzie również przeznaczenie kolejnych, znacznych środków z budżetu Państwa na tworzenie nowej infrastruktury w urzędach wojewódzkich.

Pojawi się także konieczność wydatkowania środków finansowych związanych z rozwiązaniem umów o pracę z dyspozytorami medycznymi przez dotychczasowych pracodawców. W naszej ocenie proponowane zmiany zakłócą funkcjonowanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i w żadnym stopniu nie wpłyną na poprawę jakość usług świadczonych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W związku z powyższym uważamy, że tworzenie zintegrowanych dyspozytorni medycznych i pozostawienie ich w strukturach dysponentów jest jedynym słusznym rozwiązaniem, zapewniającym sprawne funkcjonowanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Edyta Wcisło
Przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych

Marek Maślanka
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego


Jesteś lekarzem i interesujesz się medycyną ratunkową? Jesteś ratownikiem medycznym? Chcesz wiedzieć, jak działają Szpitalne Oddziały Ratunkowe? Sprawdź, co na ten temat ostatnio opublikowaliśmy na naszym portalu (zobacz więcej).