25 lipca 2024

Receptomaty na celowniku Rzecznika Praw Pacjenta

Sąd potwierdził stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące działania receptomatów. Wystawianie recept wyłącznie na podstawie ankiety online, bez jakiegokolwiek badania narusza zbiorowe prawa pacjentów – podkreślił RPP Bartłomiej Chmielowiec.

Fot. pixabay.com

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pod koniec maja oddalił skargę podmiotu leczniczego z siedzibą w Gdańsku na decyzję rzecznika, który uznał praktyki stosowane przez ten podmiot za naruszające zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

Naruszenie polegało na wystawianiu recept bez jakiegokolwiek badania. Bartłomiej Chmielowiec zapowiedział również podjęcie bardziej energicznych działań w stosunku do receptomatów, które wystawiają recepty na leki opioidowe, psychotropowe i marihuanę medyczną bez badania pacjentów i bez potwierdzenia leczenia dokumentacją medyczną.