24 czerwca 2024

Recepty trzeba wystawiać zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) zaapelowało do lekarzy i lekarzy dentystów o wystawianie recept z zachowaniem standardów właściwej opieki nad pacjentem i zasad określonych w Kodeksie Etyki Lekarskiej (KEL).

Foto: pixabay.com

Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Wystawienie recepty pacjentowi korzystającemu z teleporady powinno odpowiadać wszelkim standardom wymaganym od świadczenia zdrowotnego, a lekarz wystawiający receptę podlega zasadom określonym w Kodeksie Etyki Lekarskiej – czytamy w stanowisku przyjętym przez Prezydium NRL, które w sobotę zostało opublikowane na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

„Nie należy negować zalet świadczeń zdrowotnych w formie teleporady. Ich rola jest nie do przecenienia, szczególnie jeśli uwzględnić niedawny okres pandemii. Teleporada stanowi uznany na świecie sposób sprawowania opieki nad pacjentem i może być traktowana jako jeden ze standardów postępowania medycznego pod warunkiem podejmowania działań lekarskich z należytą starannością. Elementem porady lekarskiej jest, w zależności od stanu zdrowia pacjenta, także wystawienie recepty” – napisano.

Samorząd lekarski dostrzega różnice między możliwością udzielania przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w formie teleporady, a współpracą z receptomatami, czyli firmami, które oferują za pośrednictwem internetu usługi polegające na wystawieniu recept zgodnych z zamówieniem pacjenta.

Zwraca jednak uwagę, że katalog podstawowych obowiązków lekarza wynikających z przepisów oraz zasad etyki lekarskiej pozostaje niezmienny i niezależny od sposobu realizacji porady lekarskiej, a główne zasady dotyczące udzielania teleporad przy wykorzystaniu technologii telemedycznych oraz porad osobistych są takie same.

Pełna treść stanowiska jest dostępna na stronie internetowej NIL.