24 lutego 2024

Refundacja: podsumowania nie ma, ale… będzie!

W Ministerstwie Zdrowia „aktualnie trwają końcowe prace” nad oszacowaniem skutków regulacji od momentu wejścia w życie ustawy o refundacji. Przypomnijmy, że 1 stycznia tego roku minęły dwa lata od chwili wprowadzenia jej w życie.

Foto: Mariusz Tomczak

W taki sposób wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki odpowiedział na niedawne pismo prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, w którym Maciej Hamankiewicz pytał o to, kiedy poznamy pełne informacje o skutkach ustawy refundacyjnej.

Oznacza to, że resort wciąż nie wykonał zapisów art. 84 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Co prawda poziom wydatków na finansowanie programów lekowych systematycznie rośnie, ale zdaniem Macieja Hamankiewicza przy ocenie skutków obowiązywania ustawy należy m.in. dokonać analizy całkowitych kosztów terapii. W dalszym ciągu będziemy przyglądać się tej sprawie.