27 maja 2024

Rehabilitacja i psychiatria a sieć szpitali

W związku z ogłoszeniem listy placówek, które weszły do sieci, szpitale rehabilitacyjne i psychiatryczne nie wiedzą, co je teraz czeka. Obawy mają również pacjenci tych placówek. Ministerstwo Zdrowia uspokaja, że nie ma powodów do niep0koju i odsyła do obowiązujących przepisów.

Niezakwalifikowanie szpitala do sieci nie oznacza, że zostanie pozbawiony możliwości udzielania świadczeń w ramach kontraktu z NFZ

Foto: pixabay.com

Zwróciliśmy się do Mileny Kruszewskiej, rzecznika prasowego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  • Jaka przyszłość czeka szpitale rehabilitacyjne i psychiatryczne, które są poza siecią?
  • Czy osoby leczone w szpitalach rehabilitacyjnych i psychiatrycznych stracą na tym, że te placówki nie znalazły się w sieci?
  • Czy w ocenie resortu duże szpitale sieciowe zapewnią pacjentom świadczenia rehabilitacyjne i opiekę psychiatryczną na takim samym poziomie jak te, które wyspecjalizowały się w tym zakresie, ale są poza siecią?

Z wyjaśnień, jakie otrzymaliśmy, wynika, że resort nie dostrzega żadnego problemu, bo szpitale rehabilitacyjne i psychiatryczne nie będące w sieci w dalszym ciągu – tak jak dotychczas – mogą startować w konkursach. Poza tym umowy mogą być, w zależności od rodzaju świadczeń, przedłużone nawet do 30 czerwca przyszłego roku.

Poniżej prezentujemy odpowiedź rzecznika resortu zdrowia (w całości) na zadane powyżej pytania.

„Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 844) wprowadziła system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), tzw. sieć szpitali. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej nie obejmie całości opieki szpitalnej, ale – jak sama nazwa wskazuje – jej podstawową część.

Równolegle do PSZ zachowany będzie również obecny tryb kontraktowania świadczeń szpitalnych na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. Niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ nie oznacza więc, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dyrektor danego oddziału wojewódzkiego Funduszu będzie w dalszym ciągu ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze, w oparciu o plan zakupu świadczeń sporządzony na dany rok.

Stosownie do art. 6 ustawy na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za zgodą świadczeniodawcy, obowiązywanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej, realizowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy może zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 30 września 2017 r.

Obowiązywanie umów w przypadku opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie dotyczącym świadczeń, które nie zostaną objęte umowami zawartymi na podstawie art. 159a ustawy zmienianej w art. 1, realizowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy może zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2018 r.”.