19 maja 2024

Renty dla rodzin lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych na COVID-19

Naczelna Izba Lekarska będzie przekazywać wnioski dotyczące rent specjalnych dla członków rodzin lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych na COVID-19, które napływają z izb okręgowych do ministra zdrowia.

Foto: pixabay.com

Minister zdrowia może wnioskować o przyznanie przez prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19, w sytuacji gdy zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu.

W celu złożenia wniosku rodzina zmarłego winna przesłać do właściwej okręgowej izby lekarskiej m.in. tabelę (lub wykaz punktowy) z danymi zmarłego lekarza i danymi rodziny ubiegającej się o wsparcie oraz oświadczenie, iż przyczyną zgonu był COVID-19 wraz z wyrażeniem zgody na jego weryfikację zgodnie z kartą zgonu przez organy administracji państwowej. Potrzebne jest również wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych.

Pełen wykaz załączników jest dostępny do pobrania na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

„Uprzejmie prosimy o weryfikację składanych dokumentów również pod względem czy zmarły lekarz/lekarz dentysta był lekarzem pracującym. Przyznanie renty specjalnej dotyczy tylko i wyłącznie lekarzy/lekarzy dentystów wykonujących zawód, w tym rencistów i emerytów, ale pracujących z pacjentami (niezależnie od formy zatrudnienia)” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie NIL.

W związku z tym, że pandemia nadal trwa, nie ma daty końcowej składania wniosków. „Przyjęcie innych świadczeń z powodu śmierci lekarza przez rodzinę nie ma wpływu na przyznanie renty” – informuje NIL.