18 kwietnia 2024

Ministerstwo Zdrowia chce mniej cięć cesarskich

Minister zdrowia powołał zespół roboczy do opracowania kierunków działań, dzięki którym ma zmniejszyć się liczba cięć cesarskich, jakie są wykonywane w naszym kraju. Wyniki swojej pracy ma przedstawić ministrowi zdrowia do 30 grudnia 2015 roku.

Foto: freeimages.com

Ciąże rozwiązywane poprzez cesarskie ciecia stanowią obecnie około 40 proc. wszystkich urodzeń. Tymczasem, według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), odsetek cesarek w stosunku do porodów naturalnych powinien wynosić maksymalnie 15 proc. Mówiło się, że taki stan rzeczy wynika ze strachu wielu pacjentek przed bólem związanym z porodem odbywającym się siłami natury.

Zaradzić tej sytuacji miała nowa wycena Narodowego Funduszu Zdrowia, polegająca na tym, że szpital miał otrzymywać dodatkowe pieniądze za podawanie znieczulenia podczas porodu naturalnego. Rozwiązanie to obowiązuje od 1 lipca br., jednak nie wszystkie szpitale mogą znieczulenie zaproponować, bo w praktyce po prostu brakuje anestezjologów.

Powołany przez Mariana Zembalę zespół ma przeanalizować dotychczasowe rekomendacje w zakresie cieć cesarskich i opracować rozwiązania systemowe pozwalające w istotny sposób na zmniejszenie liczby cesarskich cięć. Przewodniczącym zespołu został prof. Stanisław Radowicki – konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Pozostali członkowie to:

 • Dagmara Korbasińska – dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia,
 • prof. dr hab. Przemysław Oszukowski – kierownik Kliniki Perinatologii i Ginekologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
 • prof. dr hab. Hubert Huras – konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa małopolskiego,
 • prof. dr hab. Krzysztof Preis – kierownik Katedry Perinatologii i Kliniki Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr hab. Mariusz Zimmer – konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa dolnośląskiego,
 • prof. zw. dr hab. Bożena Leszczyńska-Gorzelak – konsultant wojewódzki w dziedzinie perinatologii dla województwa lubelskiego,
 • prof. dr hab. Sławomir Suchocki – dyrektor ds. medycznych specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu,
 • prof. zw. dr hab. Anna Kwaśniewska – kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii,
 • Leokadia Jędrzejewska – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego,
 • Edyta Dzierżak-Postek – kierownik Oddziału Położniczego C Centrum Medycznego „Żelazna” Sp. z o.o. Szpitala Specjalistycznego Św. Zofii w Warszawie,
 • Wojciech Zawalski – dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Joanna Kowalska – specjalista w Departamencie Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.