20 kwietnia 2024

Resort zdrowia nie przekonał Senatu. Chodzi nie tylko o centralizację

W środę 9 czerwca senacka Komisja Zdrowia opowiedziała się za odrzuceniem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Foto: Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera powiedziała, że dawno nie spotkała się z tak druzgocącą opinią legislatorów na temat ustawy. Wyraziła także opinię, że ustawa stanowi kolejny krok na drodze do centralizacji ochrony zdrowia.

W opinii senator Beaty Małeckiej-Libery jest to zła strategia, gdyż wiedza na temat potrzeb zdrowotnych Polaków i niezbędnych rozwiązań w tym zakresie jest najlepiej rozpoznana w regionach. Członkowie komisji wskazywali ponadto, że w ustawie nie określa się potrzeb pacjentów.

Zarzuty odpierał wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. – W toku długich prac sejmowych wielokrotnie mówiono, że projekt centralizuje system opieki zdrowotnej. Z całą mocą i przekonaniem uważam, że nie. Natomiast jest to na pewno projekt, który przypisuje większą odpowiedzialność i nadaje więcej zadań ministrowi zdrowia – podkreślił minister Sławomir Gadomski.

Ustawa dotyczy modyfikacji systemu opracowania i wdrażania map potrzeb zdrowotnych, który został wprowadzony w 2014 r. w celu umożliwienia prowadzenia długoterminowej polityki zdrowotnej opartej o potrzeby zdrowotne świadczeniobiorców. W ocenie autorów nowelizacji publikowane dokumenty map w pierwotnym systemie nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań z uwagi na ograniczenie analiz do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie zawierały istotnych na poziomie regionalnym i lokalnym rekomendacji do podejmowania koniecznych działań.

Celem nowelizacji ustawy jest wprowadzenie systemu planowania strategicznego w ochronie zdrowia, w którym działania są planowane z wyprzedzeniem, a także jest przewidziany horyzont czasowy oraz środki finansowe na ich realizację. Mapy potrzeb zdrowotnych, po wprowadzeniu szeregu zmian mających na celu usprawnienie organizacji ich tworzenia, mają zaś stanowić podstawę analityczną do określenia priorytetów działań w tym systemie.

Źródło: Senat RP, inf. własna