24 kwietnia 2024

Rezygnacja z kontynuacji leczenia w czasie turnusu uzdrowiskowego

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej opublikowało stanowisko w sprawie wcześniejszej rezygnacji z turnusów uzdrowiskowych.

Foto: pixabay.com

„Na podstawie § 10 ust. 2 w zw. z par. 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, pacjent, który rozpoczął leczenie uzdrowiskowe przed dniem 14 marca 2020 r., może kontynuować leczenie do czasu przewidzianego programem turnusu uzdrowiskowego” – podkreślono w opublikowanym stanowisku.

W tym okresie pacjentowi przysługują świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego, które mogą być realizowane zgodnie z aktualnymi zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych (w tym również zabiegi fizjoterapeutyczne). Jak podkreśla resort zdrowia w opublikowanym stanowisku, świadczeniodawcy zobowiązani są do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe wyżej wymienionym pacjentom, na dotychczasowych zasadach, przy uwzględnieniu powyższych zaleceń i wytycznych.

Jednak mając na uwadze aktualną sytuację, związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, ewentualna rezygnacja pacjenta z kontynuacji leczenia, niezależnie od postanowień, znajdujących się w regulaminach organizacyjnych poszczególnych świadczeniodawców, powinna w ocenie Ministerstwa Zdrowia zostać w każdym przypadku uznana przez świadczeniodawcę za uzasadnioną i nie powinna wiązać się z koniecznością ponoszenia przez pacjenta jakichkolwiek dodatkowych kosztów finansowych, w szczególności mających postać obowiązku zapłaty za niewykorzystane dni pobytu.