19 maja 2024

Nauka migania jeszcze łatwiejsza

Od kilku tygodni działa pierwsza w Polsce i Europie kompleksowa internetowa platforma edukacyjna do nauki języka migowego. Wkrótce pojawi się na niej m.in. migowa wersja piosenki „Wind Of Change” zespołu Scorpions.

Foto: Marta Jakubiak

Strona migaj.eu ruszyła 13 lutego i zaledwie przez kilka dni zyskała kilkuset zainteresowanych. To nie tylko edukacja, to także promocja kultury osób głuchych. Dotychczas jedyna większa platforma do nauki języka migowego funkcjonuje w USA.

Projekt tworzony był ponad pół roku przez Olgierda Kosibę, praktyka i wykładowcę języka migowego od ponad dwudziestu lat, oraz jego współpracowników. Innowacyjność platformy polega przede wszystkim na całościowym podejściu do nauki języka migowego. Dotychczas, chcąc nauczyć się migać, np. słowo „jabłko”, mieliśmy tylko zaprezentowany przy haśle sam znak.

Dlaczego warto?

Migaj.eu idzie kilka kroków dalej – prezentowane jest bowiem słowo, znak migowy, rysunek, wyjaśnienie lingwistyczno-gramatyczne oraz kontekst użycia danego znaku. Dodatkowo wszystkie znaki są opisane parametrami takimi jak układ, lokalizacja, ruch i początkowa orientacja dłoni.

Platforma jako pierwsza udostępniła też gramatykę języka migowego, która jest odrębna od gramatyki języka polskiego. Dotychczas nikt nie opisywał jej specyfiki w jednym źródle wraz z wizualizacją znaków na ponad 400 filmach. Daje ona możliwość poznania zarówno polskiego języka migowego (PJM), jak też systemu językowo-miganego (SJM), nie wartościując ich. Słowa prezentowane są na niej w tych obu sposobach komunikacji.

7000 filmów

Strona udostępnia także materiały dotyczące szeroko pojętej kultury głuchych, gdyż twórcy projektu wychodzą z założenia, że nie można skutecznie uczyć się języka w oderwaniu od ludzi, którzy nim się posługują. Dlatego znajdziemy tam, m.in. historię języka migowego, elementy savoir-vivre’u wobec głuchych czy informacje o filmach związanych z tematyką niesłyszących.

Dotychczas na stronie umieszczono 7000 filmów, w tym ponad 5750 filmów z hasłami (znakami) języka migowego oraz ponad 400 filmów prezentujących gramatykę języka migowego. Są tam 64 filmy z lekcjami na poziomach elementarnym, doskonalącym i zaawansowanym oraz prawie 500 filmów ze zdaniami w PJM i SJM. Na zasób strony składa się także 120 filmów z daktylografią języka migowego (alfabet i liczebniki) oraz tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język migowy.

Za darmo albo odpłatnie

Z platformy mogą skorzystać wszyscy, którzy chcą w przyjazny sposób uczyć się języka migowego niezależnie od stopnia zaawansowania oraz ci, którzy chcą poznać kulturę głuchych. Zupełnie za darmo można nauczyć się dzięki migaj.eu alfabetu w języku migowym, zapoznać się z historią tego języka oraz kulturą głuchych. Do odpłatnych części platformy należą zaś lekcje, z których może korzystać zarówno firma czy szkoła ucząca języka migowego, jak i osoba indywidualna, która chce się go uczyć samodzielnie.

Już 16 maja na zaproszenie migaj.eu do Poznania przyjedzie Stephen Torrence, który miga popularne piosenki w amerykańskim języku migowym. Specjalnie dla użytkowników tej strony przygotuje migową wersję piosenki „Wind Of Change” zespołu Scorpions.

Kto w Polsce zna język migowy?

W Polsce, według prof. Henryka Skarżyńskiego, żyje ok. 2 mln osób z uszkodzonym słuchem, którzy w większości nie znają języka migowego. Inne źródła podają, że osób głuchych, migających, jest ok. 470 tys., a jeszcze inni uznają, że prawdziwa liczba waha się pomiędzy 60 a 100 tys. osób.

Głusi w większości posługują się PJM, który jest ich naturalnym językiem, z odrębną gramatyką. Osoby ogłuchłe lub słabosłyszące częściej preferują SJM, który zachowuje strukturę gramatyczną języka polskiego i wykorzystuje znaki migowe; zawsze używany jest on z językiem mówionym.

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zgodnie z którą organy administracji publicznej zobowiązane są do zapewnienia osobom z dysfunkcją słuchu oraz niesłyszącym możliwości samodzielnego załatwienia spraw urzędowych.

mt