16 lipca 2024

RODO a aplikacje do walki z koronawirusem

W odpowiedzi na prośbę Komisji Europejskiej o konsultacje, Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła projekt wskazówek w sprawie aplikacji wspierających walkę z pandemią COVID-19.

Foto: pixabay.com

Wskazówki te dotyczyły wpływu aplikacji na ochronę danych i prywatność oraz stanowiły uzupełnienie  opublikowanych 8 kwietnia zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych, określających proces tworzenia wspólnego unijnego zestawu narzędzi celem wykorzystania technologii i danych w celu zwalczania i wyjścia z kryzysu COVID-19.

Jak wynika z oświadczenia prasowego z 15 kwietnia br., EROD z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę KE dotyczącą opracowania ogólnoeuropejskiego i skoordynowanego podejścia, ponieważ pomoże ono zapewnić taki sam poziom ochrony danych każdemu obywatelowi Europy, niezależnie od miejsca jego zamieszkania.

EROD zajęła się w szczególności wykorzystaniem aplikacji do śledzenia kontaktów zakaźnych i ostrzegania, zwracając szczególną uwagę na kwestię minimalizacji ingerencji w życie prywatne oraz jednoczesne umożliwienie przetwarzania danych w celu ochrony zdrowia publicznego.  EROD uważa, że tworzenie aplikacji powinno odbywać się w sposób umożliwiający jego rozliczalność, dokumentując, wraz z oceną skutków dla ochrony danych, wszystkie wdrożone mechanizmy uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych.

Ponadto kod źródłowy powinien być udostępniony publicznie w celu umożliwienia jak najszerszej jego przez środowisko naukowe. EROD zdecydowanie popiera wniosek KE dotyczący dobrowolnego przyjęcia takich aplikacji, co powinno być dokonywane przez osoby fizyczne jako wyraz zbiorowej odpowiedzialności.

Wreszcie EROD podkreśliła, że rada i jej członkowie, odpowiedzialni za doradztwo i zapewnienie prawidłowego stosowania RODO i dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, powinni być w pełni zaangażowani w cały proces opracowywania i wdrażania tych środków. W niedalekiej przyszłości EROD zamierza opublikować wytyczne w sprawie geolokalizacji i innych narzędzi śledzenia w kontekście wspierania zwalczania epidemii COVID-19.

Beata Wierzchowska, radca prawny NIL

Więcej na: https://uodo.gov.pl/pl/138/14