18 lipca 2024

Roszady personalne nie tylko w śląskim NFZ

Od 14 kwietnia 2014 roku obowiązki dyrektora śląskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pełni Tomasz Uher. To trzeci szef tego oddziału w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Natomiast obowiązki dyrektora wielkopolskiego oddziału wojewódzkiego przejął Krzysztof Filipowiak, zastępca dyrektora oddziału ds. służb mundurowych.

Katowicki spodek. Foto: Mariusz Tomczak

„Za powierzeniem obowiązków kierowania pracami kluczowych oddziałów NFZ osobom z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przemawia potrzeba kontynuacji wprowadzonych zmian, zmierzających do uporządkowania sytuacji w OW, wdrożenia odpowiednich procedur i ustabilizowania polityki personalnej, zwłaszcza w newralgicznym okresie związanym z przygotowaniem do podpisywania umów oraz wdrożenia nowych rozwiązań systemowych” – w taki sposób podjęcie decyzji przez p.o. prezesa Funduszu, Wiesławę Kłos, tłumaczy w komunikacie prasowym Biuro Komunikacji Społecznej NFZ.

Barbara Bulanowska, która od początku lutego kierowała pracami oddziału śląskiego, wraca na własną prośbę na stanowisko dyrektora małopolskiego oddziału wojewódzkiego NFZ. Przypomnijmy, że Bulanowska trafiła na Śląsk po odwołaniu ze stanowiska Grzegorza Nowaka. Przywróciła do pracy kilka osób zwolnionych przez swojego poprzednika w związku ze sporami przy podpisywaniu kontraktu dla jednego z prywatnych szpitali w Katowicach.

Podobnie sytuacja wygląda z Filipem Nowakiem, dotychczas pełniącym obowiązki dyrektora oddziału wielkopolskiego. On również na swoją prośbę powraca na wcześniej zajmowane stanowisko szefa opolskiego oddziału wojewódzkiego NFZ. Agnieszka Pachciarz, ówczesna szefowa Funduszu, oddelegowała go do kierowania oddziałem wielkopolskim w sierpniu ubiegłego roku.

mt