24 maja 2024

Rozliczanie kontraktów – negocjacje w toku

14 października Komisja Stomatologiczna NRL poinformowała o stanie prac związanych z ustalaniem warunków wykonywania kontraktów z NFZ w roku 2020 i w latach następnych.

Foto: pixabay.com

O początku wybuchu pandemii samorząd lekarski wielokrotnie apelował o jasne określenie systemu wsparcia w wypracowaniu kontraktów za rok 2020.

Podczas ostatnich rozmów NRL z NFZ zapowiedziano próbę poszukiwania formuły rozliczenia faktur 1/12 kontraktu.

Komisja stoi na stanowisku, że faktury 1/12 dla gabinetów szkolnych powinny być rozliczone jako wykonane w 70 proc., a dla pozostałych, które mają problem z wypracowaniem kontraktu, powinno się przyjąć ryczałt za każdy dzień udzielania świadczeń od połowy marca do 5 września i wliczyć go do wykonania za rok 2020.

Zgodnie z rozporządzeniem z 4 września br. przedłużenie okresu rozliczeniowego do połowy 2021 r. następować będzie na wniosek świadczeniodawcy, w sposób określony przez prezesa NFZ. Wnioski takie można składać przynajmniej do końca roku, gdyż ostatnim momentem na zgłoszenie świadczeń za bieżący rok jest 10 stycznia 2021 r.

Aby dać czas na wypracowanie jednolitych zasad, wg których realizowane będą ww. wnioski, KS NRL zaleca wstrzymanie się z ich składaniem.