24 maja 2024

Rozmawiali o płacach minimalnych w szpitalach

Pracownicy zatrudniani przez firmy zewnętrzne i szpitale, którzy wykonują tzw. prace pomocnicze, powinni być w sposób godny wynagradzani, ale trudne jest ustalenie jednej stawki i normy, ze względu na zróżnicowanie szpitali i zakresów działalności.

Beata Szydło Maria Ochman minister zdrowia konstanty radziwiłł

19.01.2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego odbyła się debata Rady Dialogu Społecznego nt. służby zdrowia, w której wzięła udział premier Beata Szydło
Foto: P. Tracz / KPRM

Pierwsze próby mogące unormować kwestie najniższych wynagrodzeń zarówno pracowników medycznych, jak i niemedycznych, są przez związki zawodowe podejmowane wraz z pracodawcami i Ministerstwem Zdrowia w tzw. dialogu społecznym.

O tym, jakie są najważniejsze priorytety reformy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła piszemy tutaj.

– O ile łatwiej porozumieć się z pracodawcami w kluczowych sprawach, tak brakuje nam porozumienia z trzecią stroną, czyli rządem – powiedziała agencji eNewsroom.pl Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

beata szydlo piotr duda nszz solidarnosc Rada Dialogu Społecznego służba zdrowia Radziwiłł

– Zwłaszcza z Ministerstwem Finansów brakuje porozumienia, ponieważ podwyżki są rzeczą bardzo mile widzianą, tylko należałoby wskazać źródło ich finansowania. Sytuacja ta występuje w wielu zakresach działalności leczniczej. Nasze stanowisko jest takie, że trzeba problem uregulować określając przynajmniej minimalne, zasadnicze wynagrodzenia – mówiła Maria Ochman.

O tym, jakie są najważniejsze priorytety reformy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła piszemy tutaj.

W jej ocenie minimalne wynagrodzenie ma zwiększyć chęci przychodzenia pracowników do pracy i wyzbycia się u nich poczucia bycia „pracownikiem drugiej kategorii”. – Struktura wynagrodzeń w szpitalach jest niesprawiedliwa. Nie jest kwestionowana tutaj najważniejsza rola pełniona przez lekarzy, natomiast przyglądając się udziałowi kosztów wynagrodzenia, zwłaszcza najniżej uposażonych pracowników, wynoszą one niewiele – stwierdziła.

beata szydlo elzbieta witek piotr duda nszz solidarnosc

Zdaniem szefowej Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” największe koszty generuje wąska grupa osób, bez których szpital nie funkcjonowałby. – Niemniej jednak, każdy zarządzający placówką medyczną powinien pamiętać o wszystkich pracownikach, którzy oprócz zarobków, powinni mieć zagwarantowaną umowę o pracę. Zarządzający często idą drogą na skróty, korzystając z tej okazji na niewielkie oszczędności, jednocześnie trwonią gigantyczne pieniądze w innych obszarach – podkreśliła Maria Ochman.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.