20 kwietnia 2024

Rozmowy z resortem zdrowia o specjalizacjach

Dziś w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, podczas posiedzenia Komisji Kształcenia Medycznego NRL, rozmawiano na temat zmian dotyczących szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów. W spotkaniu udział wzięła Aleksandra Dąbek z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

 

Foto: Marta Jakubiak

Przypominamy, że od najbliższego postępowania kwalifikacyjnego na miejsca specjalizacyjne (1-31 października br.) obowiązuje nowy, modułowy system ich odbywania. Nie ma już podziału na dziedziny podstawowe i szczegółowe, a do zdecydowanej większości specjalizacji można przystąpić zaraz po ukończeniu stażu podyplomowego, a po jego likwidacji – już po uzyskaniu dyplomu. Dzięki temu zdecydowanie skróci się czas odbywania specjalizacji.

 

Przedstawicielka resortu zdrowia omówiła, jak będzie wyglądać nowy system. Oświadczyła także, że w Ministerstwie Zdrowia nie ma niepokoju co do wprowadzenia nowych reguł odbywania specjalizacji. W jej opinii resort dotychczas nie otrzymał żadnych alarmujących sygnałów od urzędów wojewódzkich, że coś nie zadziałało tak, jak powinno. Członkowie Komisji Kształcenia Medycznego NRL pytali m.in. o sposób zaliczania modułu podstawowego oraz możliwości związane ze zmianą dziedziny specjalizacji w trakcie odbywania rezydentury.

W listopadowym numerze „Gazety Lekarskiej” szerzej opiszemy zmiany w sposobie odbywania specjalizacji, a w „Gazecie Lekarskiej Premium” zamieścimy szczegółowe informacje, które specjalizacje trzeba odbywać w trybie jednolitym, a które poprzez moduł podstawowy i szczegółowy. Znajdą się tam również wyjaśnienia, co musi zrobić lekarz, który posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty i chce dalej się specjalizować. Już dziś zapraszamy do lektury.

ls