21 czerwca 2024

Rusza nabór na Uniwersytety Licealisty

Chcesz sprawdzić czy studia medyczne to dobry wybór? Wybierz się na Uniwersytet Licealisty! To unikatowa propozycja przygotowana przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z myślą o licealistach, którzy zastanawiają się nad podjęciem studiów na kierunkach medycznych lub farmaceutycznych.

Jako pierwszy Uniwersytet Licealisty uruchomił Wydział Lekarski w Katowicach. Prowadzony od dwóch lat program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Tylko w tym roku o 40 miejsc walczyło prawie stu kandydatów.

Popularność programu sprawiła, że Uniwersytety Licealisty powstały przy wszystkich wydziałach uczelni. W poniedziałek (14 września) ruszył nabór na Wydziałach: Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Nauk o Zdrowiu w Katowicach i Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

Uniwersytet Licealisty to projekt edukacyjny skierowany do uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i farmacji. Do programu mogą przystąpić uczniowie drugiej i trzeciej klasy liceum, które zawarło porozumienie z SUM w zakresie sprawowania opieki merytorycznej. W tej chwili współpracę z uczelnią podjęło już blisko 50 placówek i wciąż zgłaszają się kolejne.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu na licealistów czeka 30 miejsc. W ramach zajęć Uniwersytecie Licealisty słuchacze dowiedzą się m.in. jak dbać o zdrowie własne i o zdrowie drugiego człowieka, zapoznają się z procedurami diagnostycznymi i terapeutycznymi w zakresie radiologii i radioterapii oraz wezmą udział w treningu niepełnosprawnych sportowców, np. rugby na wózkach.

Na Wydziale Zdrowia Publicznego i Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dla uczniów przygotowano po 20 miejsc. Zajęcia prowadzone na Wydziale Zdrowia Publicznego będą dotyczyć m.in. profilaktyki chorób nowotworowych, tajników sprawnej komunikacji i oceny jakości żywności. Odbędą się także warsztaty praktyczne z dietetyki (w tym z podstaw technik kuchni molekularnej).

Z kolei licealiści zainteresowani nauką na Wydziale Farmaceutycznym zapoznają się z takimi dziedzinami wiedzy jak: fizjologia człowieka, biochemia, genetyka i biotechnologia czy chemia organiczna. Zajęcia prowadzone będą przez cały rok szkolny przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych SUM. Ale to nie wszystko!

Każdy z uczestników Uniwersytetów Licealisty prowadzonych w SUM może przystąpić do egzaminu końcowego organizowanego przez uczelnię w formie Konkursu Ogólnopolskiego i zdobyć dodatkową liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia, co pozwoli na uzyskanie wyższej lokaty na liście rankingowej.