21 maja 2024

Ruszy profilaktyka nowotworów głowy i szyi

Ministerstwo Zdrowia podpisało pierwsze umowy o dofinansowanie w konkursie na profilaktykę nowotworów głowy i szyi z przedstawicielami m.in. Dolnośląskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

Ministerstwo Zdrowia podpisało umowy o dofinansowanie w konkursie na profilaktykę nowotworów głowy i szyi

Foto: MZ

Docelowo w konkursie dofinansowanie otrzyma 11 podmiotów.

Wśród beneficjentów znalazły się również takie podmioty jak: Śląski Uniwersytet Medyczny, Centrum Onkologii w Warszawie, Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wielkopolskie Centrum Onkologii.

W konkursie preferowane były projekty przewidujące partnerstwo z co najmniej: jedną organizacją pozarządową reprezentującą interesy pacjentów onkologicznych oraz partnerem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Przeprowadzone badania wykazują niski poziom świadomości Europejczyków na temat zagrożeń wynikających z zachorowania na nowotwory głowy i szyi.

Na projekty przeznaczone zostanie ok. 20,3 mln zł. To o ponad 5 mln więcej niż pierwotnie zakładał resort zdrowia. Dzięki temu możliwe będzie zakontraktowanie wszystkich projektów, które zostały ocenione pozytywnie.

Istotnym czynnikiem, który wpływa na późne wykrycie choroby, jest – jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia – stosunkowo niski poziom wiedzy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi. Konkurs jest odpowiedzią na potrzeby dotyczące podniesienia świadomości społecznej oraz dostępu do badań profilaktycznych.

Szczególnie istotną kwestią jest zwracanie uwagi na wczesne objawy choroby nowotworowej i skierowanie chorego do właściwego specjalisty lub ośrodka leczniczego. Grupę docelową projektu są osoby w wieku produkcyjnym z grupy podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby.