16 czerwca 2024

Rząd ściemnia. Protestujący medycy ostro o negocjacjach z MZ

„Nasz protest to próba wyegzekwowania pozytywnych zmian. Zmian należących się pacjentom! Narracja rządowa o tym, że rząd coś robi dla ochrony zdrowia to – kolokwialnie, ale precyzyjnie określając – ściemnianie” – uważają medycy.

Białe miasteczko. Foto: Lidia Sulikowska/Gazeta Lekarska

We wtorek w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się piąte spotkanie przedstawicieli resortu i przedstawicieli protestujących medyków. Ośmiogodzinne spotkanie nie przyniosło przełomu.

– Rozmowy spełzły na niczym. To nie my odpowiadamy za to, że pacjenci czekają wiele miesięcy w kolejce, że czekają na karetkę, która nie przyjeżdża, że wyniki badań dostają za dwa-trzy tygodnie nawet w przypadku choroby onkologicznej. To się dzieje dlatego, że ten system umiera, a rząd nie robi nic, żeby dopomóc jego pracownikom i pacjentom – mówi Artur Drobniak, jeden z liderów Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

W środę, w komunikacie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia przekazanym dziennikarzom w czasie konferencji prasowej w białym miasteczku, medycy przedstawili swoje postulaty wraz z komentarzem. Nie szczędzą w nim uszczypliwości. Zdaniem medyków dotychczasowy przebieg rozmów z resortem zdrowia „jest żenujący”, a negocjacje wskazują, że „minister zdrowia nie chce żadnych zmian w systemie”.

„Widzimy, że zamysłem rządu jest, by rozmowy trwały i pokazywały ‘dobrą wolę rządu’, a faktycznie żadnej dobrej woli nie ma. Przedstawiciele ministra zdrowia nie są przygotowani, nie otrzymujemy obecnie obiecanych dokumentów i analiz. Na każdym spotkaniu wracamy wciąż do punktu wyjścia” – w ten sposób protestujący odnieśli się do dotychczasowych rozmów z Ministerstwem Zdrowia.

W imieniu komitetu pod komunikatem podpisali się m.in. przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok i wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak. Poniżej publikujemy najważniejsze fragmenty.

8 postulatów protestujących medyków

Natychmiastowa zmiana ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego

Od kilku tygodni próbujemy opisać grupy zawodowe tworzące ochronę zdrowia oraz określić ich ścieżkę rozwoju. To kluczowe, by osoby te miały po co się rozwijać, dokształcać. To oczywiste, iż w premiowane powinno być zdobywanie doświadczenia. Niestety minister zdrowia nie chce widzieć różnic pomiędzy poziomami wykształcenia i wiedzy, którą nabywamy wraz z praktyką zawodową.

Niedopuszczalne jest by medycy byli wynagradzani za wymagane wykształcenie a nie za realnie posiadane kompetencje. Nie potrafimy wyłączyć swojej wiedzy i wykorzystujemy ją zawsze, kiedy realizujemy czynności zawodowe. Zresztą nauczeni doświadczeniem wiemy, iż twórcy prawa mają skłonność do zaniżania na papierze wymaganego wykształcenia: byle mniej płacić.

Nie doszliśmy nawet do rozmów o współczynnikach, harmonogramie wprowadzenia zmian, sposobie pokrycia kosztów w poszczególnych grupach. MZ nie zgadza się na żadne większe zmiany w tym obszarze. Wszystkie na prze propozycje zostały odrzucone.

Realny wzrost wyceny świadczeń oraz ryczałtów

Minister zdrowia odmawia szybkiego przeprowadzenia procesu realnej wyceny, która pokrywa koszty działalności medycznej. Uważa, że tempo zmian wycen jest właściwe. Przypomnijmy, iż są procedury, których wyceny są niezmienione od 15 lat. Proces wycen rehabilitacji trwa od 2016 roku i wciąż nie ma żadnych konkretów. Utrzymanie takiego tempa zmian, oznacza realny upadek wielu podmiotów.

Tylko w 2020 roku inflacja wyniosła 3,4 proc., a w tym roku będzie oscylowała w okolicach 5. Wszystko podrożało. Tylko za zdrowi nie płaci się więcej. Minister zdrowe nie widzi problemu w tempie zmian. Nasz harmonogram prac na wycenami został odrzucony. Oczekujemy na realne wyceny, które pokrywają ponoszone koszty i na nowy harmonogram prac został odrzucony oczekujemy na realne wyceny, które pokrywają poniesione koszty i na nowy harmonogram prac nad wycenami.

Zatrudnianie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej personelu pomocniczego

Minister Zdrowia nie chce wprowadzenia norm zatrudnienia dla tych zawodów. Przy braku urealnienia wycen przepis ten stanie się martwym. Minister zdrowia odrzucił propozycję o OKPS nie przedstawiając alternatywnej propozycji.

Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego

Minister Zdrowia zobowiązał się do podjęcia w tym zakresie inicjatywy legislacyjnej (do końca października 2021 roku) oraz do wcześniejszego przedstawienia nam projektu. Niestety projekt wciąż nie został przedstawiony. Stworzenie systemu chroniącego medyków i pacjentów, odpowiedniego systemu rejestrowania niepożądanych zdarzeń medycznych. OKPS przekazał swoje propozycje ministrowi zdrowia który zobowiązał się do podjęcia w tym zakresie inicjatywy legislacyjnej do końca października 2021 roku oraz wcześniejszego przedstawienia projektu OKPS. Niestety projekt wciąż nie został przedstawiony.

Stworzenie systemu chroniącego medyków i pacjentów, odpowiedniego systemu rejestrowania niepożądanych zdarzeń medycznych

OKPS przekazał swoje propozycje ministrowi zdrowia który zobowiązał się do podjęcia w tym zakresie inicjatywy legislacyjnej do końca października 2021 roku oraz wcześniejszego przedstawienia projektu OKPS. Niestety projekt wciąż nie został przedstawiony.

Rezygnacja ze stworzenia nowych zawodów medycznych przy jednoczesnym efektywniejszym wykorzystaniu obecnych zawodów medycznych

Minister Zdrowia nie chce zrezygnować ze swoich pomysłów. Nie chce nawet podjąć dyskusji i wysłuchać naszej argumentacji.

Wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej

Minister Zdrowia zgłosił propozycję modyfikacji kryteriów urlopów zdrowotnych: urlop po 20 latach, wynagrodzenie za jak za okres choroby (80 proc. podstawy, pierwsze 15 dni pokrywa pracodawca o kolejne dni ZUS), o urlopie decyduje lekarz orzecznik ZUS, a nie tak jak w przypadku innych zawodów (m.in. nauczycieli) lekarz medycyny pracy. Nie zostały nam wyjaśnione powyższe kryteria, szczególnie, iż w przypadku innych zawodów nie są one stosowane (np. nauczycieli). Termin inicjatywy legislacyjnej nie został sprecyzowany mimo naszych nacisków.

Uchwalenie istotnych ustaw: o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika medycznego oraz innych zawodach medycznych

Minister Zdrowia zobowiązał się do przekazania do 6 października projektu Ustawy o medycynie laboratoryjnej. Nie wiemy, dlaczego ważne dla rządu projekty są uchwalane zaledwie w ciągu kilkunastu godzin a rozwiązania ważne dla pacjentów są zawieszane na całe lata. Minister Zdrowia pracuje nad projektem medycyny laboratoryjnej już od 5 lat OKPS czeka na projekty.

„Gazeta Lekarska” od samego początku śledzi protest pracowników ochrony zdrowia, który rozpoczął się 11 września. Więcej o jego przebiegu i postulatach medyków oraz kilkaset zdjęć z manifestacji i białego miasteczka przy kancelarii premiera, można znaleźć TUTAJ.