19 maja 2024

Rządowe wytyczne dotyczące organizacji Punktów Szczepień Powszechnych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało wytyczne dotyczące sposobu organizacji nowych Punktów Szczepień Powszechnych tworzonych w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Foto: pixabay.com

Zasady zostały opracowane przez zespół złożony z przedstawicieli Kancelarii Premiera, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Docelowo w każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu) powinny być co najmniej dwa duże punkty szczepień funkcjonujące jako Punkty Szczepień Powszechnych (PSP):

  • jeden prowadzony przez PWDL (populacyjny punkt szczepień), najlepiej szpital z dużym potencjałem szczepień.
  • drugi jako element sieci koordynowanej przez wojewodów – organizowany „od podstaw” przez samorządy we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) oraz w porozumieniu z NFZ.

Nowe punkty powinny być co do zasady organizowane poza obecną siecią placówek medycznych (np. w domu kultury, w formie namiotów lub punktów drive-thru).

W powiatach o największej gęstości punktów szczepień opartych o istniejące placówki medyczne i dużej wydajności wystarczające może być funkcjonowanie tylko jednego punktu. PSP powinny być w stanie szczepić znaczną liczbę osób, a ich orientacyjna wydajność jest następująca:

  • miasta do 50 tys. mieszkańców: wydajność minimum 200 dawek dziennie,
  • miasta powyżej 50 tys. mieszkańców: wydajność minimum 500 dawek dziennie.

Samorządy powinny zgłaszać do wojewodów listę proponowanych lokalizacji nowych PSP oraz współpracujących z nimi PWDL. NFZ po przeanalizowaniu zgłoszeń ogłosi, które miejsca zostaną włączone do Narodowego Programu Szczepień jako PSP. Decyzja zostanie podjęta po spełnieniu wymogów formalnych i niezbędnych wymogów bezpieczeństwa oraz w oparciu o potencjał istniejących punktów szczepień zestawiony z liczbą mieszkańców do zaszczepienia w danym powiecie.

Szczepienia w nowych punktach będą przeprowadzane przez zespoły szczepiące, a w skład jednego zespołu wejdą 1-4 osoby:

  • 1-2 osoby kwalifikujące i wykonujące szczepienia (kwalifikacja i szczepienie mogą być wykonywane przez tę samą osobę),
  • 0-2 osoby w administracji.

Jeden zespół powinien być w stanie wykonać średnio minimum 100 szczepień dziennie. W każdym punkcie szczepień musi być dostępna osoba z doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy: lekarz lub ratownik medyczny – co najmniej jeden lekarz lub ratownik medyczny na 4 zespoły szczepiące.