17 kwietnia 2024

Szansa na skuteczną walkę z bólem w RZS

Czy można skutecznie walczyć z bólem towarzyszącym m.in. reumatoidalnemu zapaleniu stawów (RZS)? Badania polskiego naukowca, dr. Przemysława Rzodkiewicza z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, wskazują na to, że tak.

Przemysław Rzodkiewicz przedstawił na X Międzynarodowym Kongresie Societas Humboldtiana Polonorum pracę pt. „Mediatory zapalenia w antynocyceptywnym działaniu JNJ7777120 u szczura”.

Receptor histaminowy H4 to niedawno odkryty typ receptora histaminowego, który zaangażowany jest przede wszystkim w odporność organizmu. Związek JNJ7777120 jest modelowym „blokerem” tego receptora.

Celem prowadzonych przez dr. Rzodkiewicza badań była ocena czy związki blokujące receptory histaminowe H4 mogą być wykorzystane w leczeniu bólu ostrego i zapalnego, w szczególności towarzyszącego reumatoidalnemu zapaleniu stawów. Badania na zwierzętach potwierdziły przeciwbólowe i przeciwzapalne działanie blokera receptora histaminowego H4.

Z jego wykorzystaniem nowe leki przeciwhistaminowe mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu wielu chorób, którym towarzyszy przewlekłe zapalenie.

W czasie obserwacji odnotowano również interakcje z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, które wskazują na kluczową rolę lipooksygenaz (wywołują m.in. regulacja procesów immunologicznych czy alergie) w działaniu badanego związku. Powyższe badania były przedmiotem pracy doktorskiej Przemysława Rzodkiewicza obronionej z wyróżnieniem w Centrum Biostruktury WUM. Praca ta została również wyróżniona na 45 kongresie Europejskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą we Florencji w maju tego roku.

X Kongres Societas Humboldtiana Polonorum składał się z pięciu sesji tematycznych poświęconych kilku aspektom starzenia się: medycznemu, technologicznemu, kulturowemu, socjo-ekonomicznemu i prawnemu, pod przewodnictwem 20 zaproszonych wykładowców, światowej sławy specjalistów, głównie z Niemiec i Polski. Wśród zaproszonych ekspertów znalazł się m.in. Klaus von Klitzing, fizyk, laureat nagrody Nobla z 1985 roku, dyrektor i członek rady naukowej Instytutu Maxa Plancka w Stuttgarcie.