20 kwietnia 2024

Rzucenie palenia poprawia rokowania u pacjentów z rakiem płuca

Zaprzestanie palenia papierosów poprawia rokowania u pacjentów z rakiem płuca – to argument przemawiający za tym, by zerwać z nałogiem nawet w trakcie trwania tej poważnej choroby.

Foto: pixabay.com

Palenie papierosów jest głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka płuca. W czasopiśmie „Journal of Thoracic Oncology” opublikowano metaanalizę oceniającą wpływ zaprzestania palenia papierosów u chorych na raka płuca.

Analizie poddano 21 badań opublikowanych w latach 1980-2019, w których łącznie uczestniczyło 15 tysięcy chorych, w tym 5315 chorych na raka niedrobnokomórkowego, 5311 na raka drobnokomórkowego i 4490 na raka płuca o nieokreślonym typie lub na dwa rodzaje raka płuca.

Zauważono, że w porównaniu do osób, które kontynuowały palenie papierosów, zaprzestanie palenia po rozpoznaniu raka płuca zwiększało o 23 proc. całkowite przeżycia u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca oraz o 25 proc. u chorych na drobnokomórkowego raka płuca.

Autorzy pracy podkreślają, że kontynuowanie palenia papierosów po rozpoznaniu raka płuca nie tylko zwiększa ryzyko rozwoju drugiego pierwotnego nowotworu, ale również pogarsza tolerancję leczenia onkologicznego. Warto zatem pamiętać o zachęcaniu chorych na raka płuca do zaprzestania palenia papierosów oraz zapewnieniu im właściwego wsparcia w wyjściu z nałogu.

Warto dodać, że kilka dni temu pojawiły się wytyczne w zespole uzależnienia od tytoniu, przygotowane przez krajowych ekspertów przy wsparciu polskiego przedstawicielstwa Światowej Organizacji Zdrowia. Sformułowano 15 rekomendacji, różniących się siłą zalecenia i pewnością danych. Wśród instytucji popierających przygotowanie wytycznych i deklarujących pomoc w ich upowszechnianiu są m.in. lekarskie towarzystwa naukowe i konsultanci krajowi. Wsparcie wyraziła Naczelna Izba Lekarska, w tym prezes NRL Łukasz Jankowski. Więcej na ten temat piszemy TUTAJ.