22 maja 2024

Rzucenie palenia zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworów

Badacze z Korei Południowej ocenili w badaniu populacyjnym ryzyko zachorowania na nowotwory w zależności od czasu od rzucenia i wieku rzucenia palenia tytoniu.

Fot. pixabay.com

Analizie poddano dane z National Health Insurance Service (zebrane w latach 2002-2017) oraz rejestru nowotworów.

Do badania włączono blisko 3 mln osób (58,1 proc. stanowili mężczyźni). Początkowe odsetki palaczy były znacząco wyższe wśród mężczyzn (61,9 proc.) niż wśród kobiet (1,7 proc.). W latach 2004-2017 60,8 proc. mężczyzn i 87,1 proc. kobiet próbowało rzucić palenie.

Podczas obserwacji trwającej średnio 13,4 roku na nowotwór zachorowało 6,8 proc. mężczyzn i 5,9 proc. kobiet. Całkowite zaprzestanie palenia wiązało się z niższym ryzykiem zachorowania na nowotwory wśród mężczyzn (HR 0,83; 0,58 dla raka płuca), ale nie wśród kobiet.

Ryzyko zachorowania na nowotwory ogółem oraz na raka płuca było najwyższe odpowiednio po 7 i 5 latach po rzuceniu palenia i spadało do 50 proc. wyjściowej wartości po 15 i 12 latach od zaprzestania nałogu. Wiek rzucenia palenia był również istotny tylko wśród mężczyzn – zaprzestanie nałogu poniżej 50. roku życia znacząco zmniejszało ryzyko zachorowania na raka płuca (HR 0,43), ale nie na inne nowotwory.

Źródło: Park et al. JAMA Netw Open. 2024 Feb 5;7(2):e2354958