22 kwietnia 2024

Sąd w psychiatrii. Psychiatria w sądzie

Sąd i psychiatria to dwa obszary, które nieustannie się przenikają. W licznych sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego konieczne jest zasięgnięcie przez sąd szczególnej opinii sporządzanej przez psychiatrę lub psychologa.

Foto: RPP

To właśnie wiedza ekspertów odgrywa kluczową rolę w postępowaniach dotyczących przyjęcia bez zgody do szpitala psychiatrycznego.

Dlatego Rzecznik Praw Pacjenta i Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w przeddzień Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zorganizowali konferencję naukową „Sąd w psychiatrii. Psychiatria w sądzie”.

Głównym celem spotkania było przede wszystkim podjęcie interdyscyplinarnej debaty dotyczącej wzajemnych wpływów istniejących między psychiatrią a szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości. Było to drugie z cyklu spotkań „U Rzecznika na Młynarskiej”.

Profesorowie prawa, medycyny, pracownicy akademiccy oraz praktycy pochylili się nad problemem orzekania przez sądy opiekuńcze na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,  przyjęć pacjentów bez zgody do szpitala psychiatrycznego, przyczyn ubezwłasnowolnienia.  Rozmawiano na temat przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej w trybie wnioskowym, w tym małoletnich pacjentów z jadłowstrętem psychicznym. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego podzielił się swoimi doświadczeniami w kontaktach z pacjentem przyjętym do szpitala bez zgody.

Nie zabrakło także głosów samych pacjentów, osób po kryzysie psychicznym,  etycznych aspektów udzielania porad prawnych osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz terapeutycznej roli sędziów opiekuńczych. Rozmawiano również o zadaniach biegłych psychiatrów, ochronie autonomii, kształtowaniu życia prywatnego osób z zaburzeniami psychicznymi. Dyskusję ubogaciła projekcja fragmentów filmu „12 dni”, będącego zapisem posiedzeń dotyczących przymusowego leczenia psychiatrycznego we Francji z udziałem pacjenta, jego prawnika oraz sędziego.

– Dobro pacjentów z zaburzeniami psychicznymi szczególnie leży mi na sercu. Dlatego rok 2019 w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta będzie poświęcony polskiej psychiatrii. Chcemy skupić się na edukacji pacjentów oraz ich bliskich, podjąć działania w sferze naukowej, zorganizować ogólnopolską konferencję, zająć się  również sprawami związanymi z legislacją. Pochylimy się również nad problemem pacjentów  związanym z profesjonalnym ich reprezentowaniem przez zawodowych pełnomocników – powiedział Bartłomiej Chmielowiec podsumowując konferencję.