19 lipca 2024

Sądowy szach mat! Naczelna Izba Lekarska wygrała proces z Newsweekiem

Trwający ponad 3 lata proces cywilny zainicjowany pozwem Naczelnej Izby Lekarskiej przeciwko Redaktorowi Naczelnemu Tygodnika Newsweek Polska o sprostowanie nieprawdziwego artykułu pt. „Książę” opublikowanego w wydaniu z dnia 2-8 maja 2016 r. został ostatecznie zakończony naszą wygraną.

Foto: pixabay.com

Do Naczelnej Izby Lekarskiej zostało niedawno doręczone postanowienie Sądu Najwyższego (sygn. akt I CSK 699/18), który nie uwzględnił kasacji złożonej przez prawników Redaktora Naczelnego Tygodnika Newsweek Polska.

Drugiej stronie nie przysługują już żadne środki odwoławcze, a sprostowanie o treści (która przez te 3 lata nabrała charakteru historycznego) powinno się niebawem ukazać na łamach tygodnika.

Przypominam, że w 2016 r. – jeszcze w trakcie VII kadencji samorządu – Naczelna Izba Lekarska – rękami ówczesnego rzecznika prasowego NIL – domagała się sprostowania nieprawdziwych informacji dotyczących wysokości dotacji otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia, które ukazały się w artykule pt. „Książę”. Nieprawdziwość materiału prasowego polegała na podaniu rażąco błędnej kwoty dotacji przekazanej Naczelnej Izbie Lekarskiej (Newsweek zawyżył tę kwotę o prawie 15 milionów złotych). Odmowa ze strony redaktora naczelnego zmusiła NIL do złożenia pozwu sądowego.

Przez te 3 lata sprawa była rozpatrywana aż w 5. instancjach sądowych, w tym dwukrotnie wypowiadał się w tej sprawie Sąd Najwyższy. Ostatecznie sądy uznały rację NIL i zobowiązały Redaktora Naczelnego do zamieszczenia na łamach Tygodnika Newsweek Polska sprostowania o treści dokładnie takiej jakiej żądaliśmy w 2016 r. (dziś już nieco historycznej). Jak wspomniałem, od wyroku nakazującego sprostowanie nie przysługują już środki odwoławcze, oczekujemy więc, że Redaktor Naczelny Tygodnika Newsweek Polska pan Tomasz Lis niebawem zamieści go – bez potrzeby podejmowania działań egzekucyjnych – na łamach czasopisma.

Andrzej Matyja, prezes NRL