19 maja 2024

Sądy ustalają ojcostwo na ogół bez badań biologicznych

„Wydaje się, iż racjonalne byłoby w sprawach o pochodzenie dziecka od rodzica nałożenie obowiązku udostępnienia materiału biologicznego do badań, a co najmniej przesądzenie, że o pobraniu go od osoby małoletniej bądź całkowicie ubezwłasnowolnionej decyduje sąd, a nie przedstawiciel ustawowy takiej osoby”.

Foto: pixabay.com

To jedna z konkluzji zawartych w najnowszym raporcie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, który powstał w oparciu o analizę akt spraw sądowych.

Ustalanie przez sąd stanu faktycznego sprawy następuje głównie na skutek przesłuchania matki dziecka, mimo że większość rozpoznawanych spraw ma charakter sporny, co jak się wydaje uzasadnia konieczność przeprowadzenia badań genetycznych.

Badania genetyczne w celu ustalenia spornego ojcostwa są przeprowadzane w uniwersytetach medycznych oraz w Pracowni Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych. Nie brakuje placówek niepublicznych, które oferują je na potrzeby m.in. postępowań sądowych, z tym, że niektóre informują, że wyniki nie stanowią pełnowartościowego dowodu dla sądu.

Więcej w raporcie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.