12 lipca 2024

Salon PhotoArtMedica w cieniu pandemii COVID-19

Pod patronatem „Gazety Lekarskiej” odbędzie się Międzynarodowy Salon Fotografii Medycznej Lekarzy PhotoArtMedica. Zasady 8. edycji przybliża dr Krzysztof Muskalski.

Foto: pixabay.com

Bieżący rok 2020 rzucił światu niespotykane we współczesnych nam czasach wyzwanie – pandemię COVID-19, która pochłania wiele istnień ludzkich i powoduje masowe zachorowania.

Społeczności całego świata zjednoczyły się w walce z koronawirusem kosztem wielu wyrzeczeń. Jednak mimo tych wyrzeczeń i różnych ograniczeń staramy się szukać normalności i chwil odprężenia. W tym duchu zapraszamy Was do udziału w VIII Międzynarodowym Salonie Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica 2020.

W tej edycji po raz trzeci zapraszamy do zgłaszania fotografii w kategorii „Fotografia medyczna”. Niewątpliwie ta kategoria skłania do podjęcia tematu walki służb medycznych z pandemią COVID-19 w różnych kontekstach. Fotografie dokumentujące tą bezprecedensową walkę mogą stać się historycznym świadectwem ofiarności służb medycznych i społeczeństw całego świata dla przyszłych pokoleń.

Jak do tej pory oczekujemy też fotografii ukazujących codzienność ośrodków medycznych, relacje lekarz-pacjent, a także fotografii wykonanych za pomocą nowoczesnych technik obrazowania medycznego w ciekawych niekiedy artystycznych ujęciach.

W tym roku po raz pierwszy w kategorii „Fotografia medyczna” oprócz dotychczasowych nagród zostanie przyznany Honorowy Medal Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP, która ponownie objęła swymi Auspicjami Salon PhotoArtMedica.

Zapraszamy również do przedstawiania fotografii w kategorii tematycznej „Świat wody”. Woda jest nieodłączną częścią naszego życia, naszego świata. Jest częścią naszego organizmu, jest niezbędna dla naszych funkcji życiowych, pokrywa większą część powierzchni naszej planety – Błękitnej Planety.

Cieszy nasze oczy wspaniałymi krajobrazami oceanów, mórz, rzek, potoków. Objawia nam się sielankowymi obrazami wakacyjnego relaksu ale też niszczącego żywiołu. W naszej rzeczywistości z pewnością coraz ważniejsze stają się ekologiczne aspekty interakcji człowieka ze światem wody.

W kategorii temat wolny oczekujemy fotografii o dowolnej tematyce, wykonanych dowolnymi technikami, pełnymi własnych inspiracji i fantazji.

W katalogu pokonkursowym tradycyjnie już zaprezentujemy nie tylko nagrodzone prace ale też po jednej pracy każdego z uczestników. Czekamy na Wasze foto-inspiracje.

Dr n. med. Krzysztof Muskalski, EFIAP/s, AFRP, ZPAF, przewodniczący Salonów PhotoArtMedica, członek ORL w Częstochowie