18 maja 2024

Samorząd lekarski na XVI Forum Rynku Zdrowia

19 października wystartowała XVI edycja Forum Rynku Zdrowia. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną debaty są realizowane w internetowej formule. Tematyka poszczególnych sesji obejmuje politykę zdrowotną, organizację systemu, finanse i zarządzanie, jak również terapie w wybranych dziedzinach medycyny. Część panelistów bierze udział w nagraniach w studiu bez udziału publiczności, a część łączy się online.

W sesji inauguracyjnej pt. „Czy wygrywamy z koronawirusem?” mówiono m.in. o najważniejszych zmianach w polskim systemie opieki zdrowotnej, jakie zaszły od ubiegłorocznej edycji Forum Rynku Zdrowia, a których pandemia jest surowym weryfikatorem. Zastanawiano się, czy wytyczanie strategii walki z COVID-19 to zadanie dla polityków czy raczej dla ekspertów. Omówiono też modele zarządzania pandemią w wybranych krajach oraz polskie rozwiązania, oceniając, kto odniósł sukces.

Dyskutowano także o tym, jak bezpiecznie otworzyć system dla wszystkich pacjentów – nie tylko tzw. covidowych. – Wszyscy chorzy, którzy trafiają do szpitala lub powinni do niego trafić, wchodzą w ten sam rytm diagnostyki – są potencjalnie zakażeni albo wymagają diagnostyki – mówił wiceprezes NRL Krzysztof Madej. – Paradoksalnie w raportach ministerialnych mamy nadwyżkę respiratorów i miejsc dla pacjentów chorych na COVID-19 w stosunku do faktycznie zajętych i faktycznego ich obłożenia. To świadczy o tym, że system jest niewykorzystany zarówno po stronie pacjentów z samą infekcją zakażenia wirusem SARS-CoV-2, jak i pozostałych chorych, którzy w systemie nie przesuwają się w sposób płynny, tak żeby ich potrzeby były również zaspokojone. Moim zdaniem nie mamy silnego ośrodka władzy, który potrafiłby dokonywać dużych, strukturalnych przesunięć w obrębie bazy szpitalnej i podstawowej opieki specjalistycznej – diagnozował problem wiceprezes NRL.

Mówiono również o ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i POZ oraz roli sektora prywatnego w dobie COVID-19, a także o polityce lekowej w dobie koronawirusa, rozwiązaniach teleinformacyjnych w walce z epidemią oraz prawnych aspektach funkcjonowania opieki zdrowotnej w czasach COVID-19.

W sesji „e-Zdrowie w Polsce – wdrożenia z różnych punktów widzenia: kraj, region, placówka medyczna, pacjent”, w której jednym z prelegentów był Andrzej Cisło, wiceprezes NRL, poruszano kwestie związane z obszarami e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta. – Na pewne rzeczy trzeba będzie spojrzeć bardziej z dystansu i nie wdrażać ich na siłę. Należy wybrać te, które naprawdę są niezbędne do implementacji, a z niektórych zrezygnować. Naczelna Rada Lekarska kilka dni temu wystosowała apel do ministra zdrowia, aby wznowić działanie artykułu 7b, który sam wygasł w związku z upływem 180 dni. Chodzi o zawieszenie sprawozdawczości kolejek, która w obecnej sytuacji nie odgrywa największej roli, a w przypadku mniejszych podmiotów bardzo angażuje czas. Podobnie sytuacja wygląda w kwestii terminu wdrożenia e-skierowań. Taka decyzja jest w randze rozporządzenia – mówił wiceprezes Cisło.

Próbowano też odpowiedzieć na pytanie, czy pandemia COVID-19 wpływa stymulująco na cyfryzację ochrony zdrowia. Jednym z wątków dyskusji były oblicza cyfrowej rewolucji w medycynie – od aplikacji w smartfonie do sztucznej inteligencji. – Nie ma nic złego w tym, aby wprzęgać do rewolucji cyfrowej aplikacje komercyjne, to na pewno pobudzi kreatywność. Ważne, aby to wszystko poddane było pewnemu procesowi – zastrzegł wiceprezes NRL. Rozmawiano też o pracach nad „Strategią e-Zdrowia” i dlaczego taki dokument jest w Polsce potrzebny.