24 kwietnia 2024

Samorząd lekarski o profilaktyce raka piersi i szyjki macicy

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) popiera poszerzenie kryteriów kwalifikacji do świadczeń w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy i programu profilaktyki raka piersi.

Foto: pixabay.com

„Zasadne jest – w przypadku programu profilaktyki raka szyjki macicy – podniesienie wieku kwalifikacji zarówno w etapie podstawowym, jak i etapie diagnostycznym z dotychczasowych 59 lat do 64 lat” – czytamy w stanowisku Prezydium NRL z 22 września 2023 r. w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

W ocenie samorządu lekarskiego na poparcie zasługuje również poszerzenie dolnej i górnej granicy wieku w programie profilaktyki raka piersi z dotychczasowych 50-69 lat do 45-74 lat.