18 lipca 2024

Samorząd lekarski pokieruje porozumieniem zawodów zaufania publicznego

Naczelna Rada Lekarska (NRL) objęła rotacyjne kierownictwo nad Ogólnopolskim Porozumieniem Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Przewodniczącym tej kadencji – przez 12 miesięcy – będzie wiceprezes NRL Mateusz Kowalczyk.

Mateusz Kowalczyk. Fot. Mariusz Tomczak

– Podczas naszej prezydencji będziemy kontynuować pracę naszych poprzedników, Krajowej Izby Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej, na rzecz integracji i konsolidacji środowisk zawodowych. Kadencja samorządu lekarskiego na czele Porozumienia będzie czasem dbałości o łączące nas wartości – mówi prezes NRL Łukasz Jankowski cytowany w komunikacie na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zostało powołane w połowie 2021 r. podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. Pierwszą publiczną aktywnością była debata w siedzibie NIL na temat programu „Polski Ład” i rozwiązań prawno-podatkowych dotyczących osób, które wykonują zawody zaufania publicznego.