19 lipca 2024

Samorząd lekarski zaniepokojony trybem procedowania ustawy

7 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i niektórych innych ustaw.

Posiedzenie rządu 7 stycznia 2020 r. Foto: Krystian Maj / KPRM

Przewiduje ona m.in. możliwość zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów z tytułem specjalisty na czas określony tylko w podmiocie leczniczym w przypadku uzyskania kwalifikacji w krajach poza Unią Europejską (będzie to dotyczyć zarówno obywateli polskich, jak i lekarzy cudzoziemców).

– Dokument ten nie został dotychczas przekazany Naczelnej Radzie Lekarskiej, a jego ostateczna wersja nie została nigdzie udostępniona. Jesteśmy zaniepokojeni trybem procedowania ustawy, tym bardziej, że projekt przyjęty przez Radę Ministrów nie był z nami konsultowany. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której ustawa dotycząca wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty była przyjmowana przez Radę Ministrów bez konsultacji jej ostatecznej wersji z samorządem lekarskim – tłumaczy prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej NIL.

– Chciałbym jednoznacznie oświadczyć, że Naczelna Izba Lekarska nie ma wiedzy, jaki był ostateczny projekt nowelizacji ustawy, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 stycznia 2020 r. – dodaje prezes NRL. Ostatnia konsultacja aktu miała miejsce 28 czerwca 2019 r., gdy projekt był udostępniony do konsultacji społecznych. To wówczas Naczelna Rada Lekarska zgłosiła szereg uwag, zastrzeżeń i propozycji. – Ze względu na wagę aktu, dokument będzie przedmiotem rzetelnej analizy Naczelnej Rady Lekarskiej niezwłocznie po udostępnieniu jego treści – podkreśla prof. Andrzej Matyja.

Planowana nowelizacja ustawy kluczowej dla lekarzy i lekarzy dentystów to najważniejszy temat w najnowszym wydaniu „Gazety Lekarskiej”. „Projekt wzbogacono o kontrowersyjne zapisy dotyczące absolwentów medycyny z krajów nienależących do UE, które w skrócie można podsumować jednym zdaniem: przyjeżdżajcie, nostryfikacją się nie martwcie, pracę dostaniecie. Dla wielu osób, z którymi rozmawiałem, duże ułatwienia dla lekarzy spoza UE to najbardziej dyskusyjne przepisy w planowanej nowelizacji” – pisze Mariusz Tomczak (cały artykuł TUTAJ).

Naczelna Rada Lekarska wielokrotnie zajmowała się nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wyrażając opinię samorządu lekarskiego w poniższych stanowiskach: