21 czerwca 2024

Samorząd na CEDE 2020

Odbywająca się we wrześniu Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE 2020 miała charakter stricte wirtualny, ale i tak zgromadziła kilkanaście tysięcy uczestników z całego świata.

Foto: CEDE.pl

Swój udział w targach, uznawanych przez środowisko stomatologiczne za najważniejsze w branży, zaznaczył też samorząd lekarski.

Stoisko reprezentowane przez Andrzeja Cisło, wiceprezesa NRL i przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL, oferowało pakiet informacji na temat aktualnych zmian dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty, szczególnie pod kątem zawierania różnego rodzaju kontaktów handlowych z firmami produkującymi sprzęt i materiały stosowane w stomatologii.

W tej ofercie znalazł się także przewodnik po stronie internetowej NIL, który był adresowany do wszystkich prowadzących podmioty i praktyki nieposiadające dostosowanego specjalnie do indywidualnych potrzeb danego podmiotu programu  do dokumentacji medycznej.

Jak zaznaczył Andrzej Cisło, strona ta w ostatnim roku radykalnie się zmieniła, ewoluowała, wzbogaciła o nowe treści, co stało się inspiracją do opracowania ulepszonego schematu gromadzenia i przekazywania różnego rodzaju danych.

Wirtualne stoisko NIL pozwalało też dotrzeć do dwóch ważnych raportów tematycznych – jeden dotyczył elektronicznej dokumentacji medycznej, drugi – radiologii i najnowszych przepisów, które właśnie wchodzą w życie i regulują działalność tej dziedziny medycznej.

– Można odnieść wrażenie, że po szale wprowadzenia e-recept cyfryzacja przyhamowała, ale to błędne przekonanie. Reforma postępuje i angażuje sporo uwagi, jeśli chodzi o negocjacje w tym zakresie – podkreśla Andrzej Cisło i dodaje, że radiologia to obecnie „temat rzeka”, który trzeba przestudiować na www.nil.org.pl.