17 czerwca 2024

SAMORZĄD

Prezydium NRL: nie wykreślajmy specjalistów!

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło w dniu 25 lipca stanowisko w sprawie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia...

W sprawie zdarzenia w Szpitalu im. Św. Rodziny

Prezentujemy wczorajsze oświadczenie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zdarzenia w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie i odpowiedzialności prof....

Niejednomyślne postanowienie Trybunału

Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie z wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie dotyczącej zbadania zgodności z konstytucją i ustawami przepisów regulujących...

Prawo do postępowania w zgodzie z sumieniem

W związku z nieustanną obecnością dyskusji nad klauzulą sumienia w debacie publicznej przedstawiamy stanowisko Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej...

W projekcie nie ma nic o dopalaczach

Prezentujemy stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 11 lipca br. dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu środków działających...

Bezpłatne szkolenia dla młodych lekarzy

Naczelna Izba Lekarska zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodych lekarzy w ramach projektu „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony...

O pakiecie kolejkowym na Wiejskiej

9 lipca na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektów ustaw składających się na pakiet kolejkowy. Wszystkie poprawki...

Opieka długoterminowa – uwagi do projektu

Na ostatnim posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbyło się 27 czerwca, podjęto stanowiska dotyczące projektów trzech aktów prawnych: zarządzenia...

Nie tylko w sprawie e-dokumentacji medycznej

W ostatni piątek, 27 czerwca, odbyło się trzecie posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji. Członkowie NRL m.in. podjęli stanowiska dotyczące...

Uwaga na znachorów

Prezydia okręgowych rad lekarskich trzech izb: śląskiej, częstochowskiej i bielskiej, podjęły apel w sprawie znachorów. Czytamy w nim m.in., że...

Lekarze dentyści w Atenach

Rada Europejskich Lekarzy Dentystów (Council of European Dentists, CED) jest europejskim stowarzyszeniem o charakterze not-for-profit, reprezentującym, poprzez 32 krajowe stowarzyszenia...

Wniosek NRL w sprawie klauzuli sumienia

W mediach toczy się dyskusja na temat tzw. klauzuli sumienia. Przypominamy, że Naczelna Rada Lekarska postanowiła zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego...