20 kwietnia 2024

Samotność mężczyzn w średnim wieku zwiększa ryzyko raka

Fińscy badacze przeanalizowali dane 2570 mężczyzn w wieku 42-61 lat biorących udział w badaniu Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor (KIHD).

Foto: pixabay.com

Wyjściowy styl życia, status socjoekonomiczny, zdrowie psychiczne oraz występowanie depresji powiązano z ocenianym w testach poczuciem samotności i społecznej izolacji.

Po średnio 20 latach obserwacji u 649 badanych (25,3 proc.) rozwinął się nowotwór, a 283 z nich zmarło z tego powodu. Najczęściej występował rak gruczołu krokowego (n = 236; 9,2 proc.), rak płuca (n = 87; 3,4 proc.) i rak jelita grubego (n = 79; 3,1 proc.).

Chorzy, u których rozpoznano nowotwór, byli starsi, częściej byli palaczami tytoniu oraz spożywali więcej alkoholu niż osoby, które nie zachorowały. Wieloczynnikowa analiza wykazała, że samotność, ale nie społeczna izolacja, zwiększają ryzyko zachorowania na raka.

Na czas przeżycia całkowitego wpływał także status cywilny w momencie rozpoznania. Kawalerowie, rozwodnicy i wdowcy żyli krócej niż osoby żyjące w związkach (odpowiednio przeciętnie 21,5 roku vs 23,4 lat).

Źródło: www.sciencedirect.com