12 kwietnia 2024

„Science”: Mikrobiota wpływa na skuteczność leczenia

Przybywa doniesień naukowych na to, że bakterie i mikroorganizmy zasiedlające nasze jelita mogą wpływać na skuteczność leczenia przeciwnowotworowego.

Foto: pixabay.com

Nasze jelita zasiedla średnio wiele bakterii, nazywanych ogółem mikrobiotą.

W większości mają one neutralny wpływ na nasz organizm, a ich skład zależy od wielu czynników, m.in. genów, rodzaju porodu, stylu życia i stosowania antybiotyków.

Część bakterii pełni istotną rolę poprzez wytwarzanie witamin, regulację czynności metabolicznych, reakcji zapalnych czy procesów autoimmunologicznych.

Dane z ostatnich lat wskazują na związek pomiędzy składem mikrobioty a ryzykiem zachorowania m.in. na marskość wątroby, cukrzycę, choroby zapalne jelit czy nowotwory.

Trzy badania, których wyniki opublikowano w tym roku w czasopiśmie „Science”, wskazują na istotny związek pomiędzy mikrobiotą a odpowiedzią na immunoterapię z zastosowaniem leków anty-PD-1 (programmed cell death-1, PD-1).

Powyższą korelację wykazano u osób leczonych z powodu raka płuca, czerniaka i raka nerki. Zidentyfikowano również szczepy bakterii związane z lepszą lub gorszą odpowiedzią na terapię.

Ponadto, autorzy jednego z badań odkryli, że u osób otrzymujących antybiotykoterapię szybciej dochodziło do wznowy choroby, a średni czas ich przeżycia był ponad dwukrotnie krótszy niż osób nieotrzymujących antybiotyków.

Obecnie wciąż nie ma odpowiedzi na wiele istotnych pytań, np. jaki skład mikrobioty jest optymalny, w jaki sposób wpływa ona na odpowiedź immunologiczną oraz czy wyniki badań na niewielkich grupach chorych potwierdzą się w większych populacjach.

W związku z brakiem silnych dowodów nie ma obecnie wskazań do zmiany sposobu leczenia, w tym unikania stosowania antybiotyków w sytuacjach, w których ich użycie jest klinicznie uzasadnione. Więcej na ten temat na stronie internetowej cancerworld.net.