17 lipca 2024

Sejm: nowe poprawki w projekcie ustawy o jakości

Sejmowa Komisja Zdrowia wznowiła prace nad projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Planowane przepisy wzbudzają wiele kontrowersji w środowisku lekarskim.

Foto: twitter.com/KancelariaSejmu

We wtorek 7 marca, po kilku tygodniach przerwy, posłowie z sejmowej Komisji Zdrowia powrócili do prac nad projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Wniosek o odrzucenie w całości przepadł w głosowaniu (za było 15 posłów, 22 przeciw, żaden się nie wstrzymał), podobnie jak inny – o ponowne skierowanie projektu ustawy do podkomisji.

Po raz kolejny spór wzbudziła kwestia karania personelu medycznego za zdarzenie niepożądane. Poprawka znosząca odpowiedzialność medyków została odrzucona przez większość członków komisji.

Jak przekonywał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, w krajach skandynawskich, które często są przywoływane przez zwolenników systemu no fault, medycy nie są całkowicie zwolnieni z odpowiedzialności. – Także w Skandynawii jest możliwość skazania przez sąd – powiedział minister Waldemar Kraska.

Co z Centrum Monitorowania Jakości?

W trakcie obrad niczym bumerang powróciła dyskusja o przyszłości Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które ma zostać zlikwidowane, a jego kompetencje trafią do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Komisja przyjęła również kilka poprawek dotyczących m.in. ustawy o Funduszu Medycznym oraz przekazania przez NFZ środków na rzecz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

– Żadna ze złotówek, które są przekazywane przez ministra zdrowia na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, nie zostanie przeznaczona na sport – powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk w trakcie posiedzenia. Zapewnił, że wszystkie pieniądze trafią na świadczenia zdrowotne, edukację prozdrowotną oraz profilaktykę. – Zabieracie pacjentom 50 mln złotych – skomentowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Skowrońska.

Inna z przyjętych poprawek dotyczy medycznych towarzystw naukowych uprawnionych do przyznawania certyfikatów umiejętności zawodowych – komisja opowiedziała się za skróceniem do roku (z pięciu lat) okresu prowadzenia przez nie działalności naukowej.

Stosunkiem głosów 18:10 Komisja Zdrowia skierowała sprawozdanie z prac nad ustawą do drugiego czytania. Zgodnie z harmonogramem prac Sejmu RP, odbędzie się ono w środę 8 marca w godzinach popołudniowych.

NRL ma własny projekt ustawy

Naczelna Izba Lekarska od dawna nie ukrywa rozczarowania treścią rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Kilka tygodni temu, 9 lutego, w siedzibie NIL w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano najważniejsze założenia projektu ustawy o bezpieczeństwie leczenia.

Przygotowany przez samorząd lekarski projekt określa zasady:

  • działania systemu rejestracji zdarzeń niepożądanych,
  • kompensacji szkód wynikających ze zdarzeń medycznych,
  • działania Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, gromadzenia środków i ich dysponowania.
Słowa kluczowe: