24 lipca 2024

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Morawieckiego

We wtorek późnym wieczorem Sejm bezwzględną liczbą głosów udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów z Mateuszem Morawieckim jako premierem na czele. Za głosowalo 243 posłow, przeciw: 192. W rządzie ministrem zdrowia nadal będzie Konstanty Radziwiłł.

Foto: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

– Służbie zdrowia poświęciliśmy najwięcej z naszej nadwyżki – podkreślił premier Mateusz Morawiecki w czasie debaty, która poprzedziła udzielenie wotum. Dodał, że jest to zapłata za długi rządu PO-PSL.

Wcześniej, w trakcie exposé, premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że w dzisiejszej Europie toczy się walka interesów. – Chcemy tę naszą narodową suwerenność i tradycję wykorzystać jako atut w walce o nasze narodowe interesy – zapowiedział.

Premier zaznaczył, że każdego roku ok. 4-5 proc. wypracowanego PKB stanowi dochód zagranicy. – To efekt błędnego modelu, który przyjęliśmy w III RP – powiedział. To dlatego „potrzebujemy dzisiaj przejścia od kapitalizmu konsumpcji na kredyt, który zagraniczne instytucje zainstalowały tutaj na początku lat 90., do kapitalizmu oszczędności i inwestycji. To jest walka o polską własność, o polski kapitał – mówił.

Jako pierwsze i, jak to ujął premier, „arcyważne zadanie” dla nowego rządu mają być kwestie związane ze służbą zdrowia. – Doprowadzimy do skokowego wzrostu do 6 proc. PKB w ciągu najbliższych kilku lat. To odpowiedź na słuszne postulaty zawodów medycznych – podkreślił Mateusz Morawiecki, dodając, że o ile poprzedni rząd uszczelnił system podatkowy, o tyle gabinet pod jego kierownictwem uszczelni system służby zdrowia.

– Naprawimy system służby zdrowia. Nie może być prywatyzowania zysków i upaństwawiania strat – powiedział Mateusz Morawiecki. Ze słów premiera wynika, że rząd ma w większym stopniu przyczynić się do poprawy stanu zdrowia ludności koncentrując się na profilaktyce i leczeniu dwóch głównych przyczyn zgonów w naszym kraju. Jak podkreślił w exposé, 3/4 Polaków umiera z powodu nowotworów i chorób układu krążenia. Odpowiedzią na to ma być m.in. budowa Narodowego Instytutu Onkologii i powstanie Narodowego Programu Zdrowia Kardiologicznego.

Więcej o zagadnieniach związanych z ochroną zdrowia, które pojawiły się w exposé nowego prezesa Rady Ministrów, piszemy tutaj.