23 maja 2024

Senat przeciwko dodatkowym uprawnieniom dla MZ

W środę, w drugim dniu 16. posiedzenia, Senat RP wprowadził 20 poprawek do nowelizacji niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Foto: Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Senat opowiedział się przeciwko przywróceniu możliwości nakładania obowiązków na jednostki samorządu terytorialnego i podmioty lecznicze oraz wydawania poleceń przedsiębiorcom czy samorządom przez ministra zdrowia, wojewodę czy prezesa Rady Ministrów. Uprawnienia te wygasły na początku września 2020 r.

Senatorowie opowiedzieli się za powrotem od 2021 r. do stawki podstawowej VAT – 22 i 7 proc., eliminując przepis przewidujący utrzymanie podwyższonych stawek podatku VAT w kolejnych latach i określający warunki powrotu do stawek podstawowych. Skreślili przepis, który przewiduje, że w celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może przyjmować programy rządowe udzielania wsparcia finansowego skierowane do poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup.

Nowela zakłada także skorelowanie stawek VAT ze stanem finansów publicznych, czyli z ogólną kondycją gospodarki w związku ze stanem epidemii. Umożliwia też wydłużenie o kolejny rok realizowania wydatków budżetowych zaplanowanych na 2020 r.

Izba wznowi obrady 13 października.

Źródło: Senat